Η εξέλιξη της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου στις φυσικές επιστήμες μέσω αναστοχασμού των εκπαιδευτικών σε ένα πρόγραμμα καινοτόμων διδακτικών μαθησιακών σειρών

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην εκπαίδευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη ρητή εισαγωγή των διερευνητικών όψεων της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) αναφορικά με το καινοτομικό περιεχόμενο της Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΝΕ-Τ) μέσα από τη διαδικασία σχεδιασμού Διδακτικών Μαθησιακών Σειρών (ΔΜΣ). Συγκεκριμένα, εστιάζει στην εξέλιξη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις διερευνητικές όψεις της ΠΓΠ που αφορούν τη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), μέσω αναστοχασμού, ως αποτέλεσμα του προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης.Το πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης περιελάμβανε πέντε στάδια (3 θεωρητικά και 2 πρακτικά). Κατά το πρώτο στάδιο (θεωρητικό) έγινε ρητή εισαγωγή επτά συστατικών της ΠΓΠ (Περιεχόμενο, Πλαίσιο, Παιδαγωγική, Παιδαγωγική/Πλαίσιο, Παιδαγωγική/Περιεχόμενο, Περιεχόμενο/Πλαίσιο, και, ΠΓΠ), μέσω ΔΜΣ που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό, παράλληλα με την εισαγωγή καινοτομικού περιεχομέν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study focuses on Pedagogical Content Knowledge (PCK) development among primary school teachers within the framework of inquiry-oriented teaching-learning as part of a professional development program. Specifically, the study investigates how this professional development program affected the teachers’ PCK.The program consisted of five stages combining both theory and practice. During the first stage (theoretical), we introduced PCK components, namely Pedagogy, Content and Context, discussing elements of each component, (e.g. student misconceptions) in the context of the Nanotechnology innovative content. In addition, we analyzed the integration among the PCK components, namely the interaction between Pedagogy and Content Knowledge, Pedagogy and Context Knowledge, and Content and Context Knowledge. For example, Pedagogy and Content integration includes the use of a specific instructional strategy to address a particular scientific content. Finally, we discussed about the integratio ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46483
ND
46483
Εναλλακτικός τίτλος
The development of the pedagogical content knowledge of science teachers through reflection in the context of a professional program concerning innovative teaching-learning sequences
Συγγραφέας
Χαϊτίδου, Μαρία του Ηλίας
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Σπύρτου Άννα
Καριώτογλου Πέτρος
Δημητριάδου Αικατερίνη
Σταύρου Δημήτριος
Τσιτουρίδου Μελπομένη
Παπαδοπούλου Πηνελόπη
Μολοχίδης Αναστάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ρητή εισαγωγή παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου; Πρόγραμμα εκπαίδευσης; Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
292 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)