Τα κριτήρια και οι διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της επιλογής των στελεχών στην Ελλάδα και την Αγγλία: συγκριτική μελέτη

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, καταγραφή και κριτική ανάλυση των ρυθμιστικών δεδομένων που αφορούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της επιλογής στελεχών της δημόσιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Αγγλία από τη δεκαετία του 1980 έως το 2005, με έμφαση στα προβλεπόμενα κριτήρια και τις σχετικές διαδικασίες. Ως βασική ερευνητική τεχνική χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Περιεχομένου των επιλεχθεισών πηγών στο πλαίσιο της Συγκριτικής Εκπαίδευσης και της συστημικής θεωρίας. Τα δεδομένα που προέκυψαν αξιολογήθηκαν κριτικά με στόχο να αναδειχθεί, βάσει συγκεκριμένων αξόνων και κριτηρίων, ο βαθμός επιστημονικότητας των συστημάτων και της συμβατότητάς τους με τις σύγχρονες επιταγές της θεωρίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης καθώς και με το γενικότερο οργανωτικο-διοικητικό, ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο λειτουργίας των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων. Για τους σκοπούς της έρευνας αξιοποιήθηκαν, εκτός από τα βασικά θεσμικά κείμεν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main aim of the present thesis is the critical comparative analysis of the regulations regarding teacher appraisal and selection of senior management staff in Greek and English state compulsory schools from the 1980s to 2005, focusing on the relevant criteria and procedures. The basic research method was Content Analysis of the selected materials in the framework of Comparative Education and systemic theory. The data gathered were comparatively evaluated with a scope to reveal the degree of the systems’ “scientificness” and compatibility with contemporary theories of educational evaluation as well as with the general management, historical and social framework of the two educational systems studied. Apart from the main laws and regulations related to the design and implementation of the appraisal systems, a number of management and historical data determining the operation of compulsory education and educational evaluation were studied. For triangulation purposes, a case study was ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28799
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28799
ND
28799
Εναλλακτικός τίτλος
Criteria and procedures for teacher appraisal in primary and compulsory secondary education and for the selection of senior management staff in Greece and England: a comparative study
Συγγραφέας
Νίκα, Μαρία (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2008
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Βαγιανός Γεώργιος
Κασσωτάκης Μιχαήλ
Κυνηγός Πολυχρόνης
Σπανός Γεώργιος
Νόβα – Καλτσούνη Χριστίνα
Φρυδάκη Ευαγγελία
Δασκολιά Μαρία - Καλομοίρα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικοί, Αξιολόγηση; Εκπαιδευτικοί, Κριτήρια; Διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών; Εκπαίδευση, Συγριτική; Ελλάδα; Αγγλία; Εκπαίδευση; Σχολεία; Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης; Διαχείριση επίδοσης εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( viii, 249 ; 260σ.), πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)