Ο ψηφιακός γραμματισμός στην υποχρεωτική εκπαίδευση: μελέτη των απόψεων μαθητών γυμνασίου για τις ψηφιακές ικανότητες που έχουν αναπτύξει

Περίληψη

Η ανάπτυξη του Ψηφιακού Γραμματισμού από τους μαθητές αποτελεί, σε διεθνές επίπεδο, έναν από τους κεντρικούς στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι ικανότητες των μαθητών να επικοινωνούν τις ιδέες τους, να δημιουργούν και να λύνουν προβλήματα με ψηφιακά εργαλεία αποτελούν τον πυρήνα των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα συμβάλλοντας καθοριστικά στην προετοιμασία των μαθητών ώστε να κατανοήσουν τον σύγχρονο κόσμο και να συμμετέχουν σε αυτόν ως ενεργοί και υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες. Βασικός στόχος του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου είναι οι μαθητές που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση να αναπτύξουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ψηφιακές ικανότητες, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, οι οποίες απαιτούνται για τη συμμετοχή τους ως ενεργοί ψηφιακοί πολίτες στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Στη βιβλιογραφία η εκτίμηση των μαθητών για το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων που διαθέτουν καταγράφεται ως σημαντικός παρά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The development of Digital Literacy worldwide has become one of the central learning objectives of applied Computer Science Curricula in compulsory education. Similarly, students' ability to communicate their ideas, create and solve problems using digital tools is the core of 21st century skills development, contributing significantly in preparing students not only to understand the modern world but to also participate in it as active and responsible digital citizens. The new Computer Science curriculum aims at developing a satisfactory level of student’s digital skills, thus acquiring the necessary knowledge, skills, attitudes and behaviours, which are required for their participation as active digital citizens in 21st century society. Additionally, the international literature review reveals that the students' assessment of the acquired digital competences is directly linked to the actual performance of the student.In this context, this dissertation contributes by presenting a study ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48092
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48092
ND
48092
Εναλλακτικός τίτλος
Digital literacy in compulsory education: a study of low secondary school students' perceptions of the digital capabilities they have developed
Συγγραφέας
Νικολαΐδης, Παντελής (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Εξεταστική επιτροπή
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Κατσής Αθανάσιος
Δημόπουλος Κωνσταντίνος
Κόμης Βασίλειος
Μικρόπουλος Αναστάσιος
Φεσάκης Γεώργιος
Κουτρομάνος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ψηφιακός γραμματισμός; Ψηφιακές δεξιότητες; Υπολογιστική σκέψη; Επίλυση προβλημάτων; Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
171 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)