Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη διά βίου μάθηση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την απασχολησιμότητα, στο πλέγμα των δημόσιων πολιτικών, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Περίληψη

Το πυρηνικό αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής μας είναι η Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Διά Βίου Μάθηση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την Απασχολησιμότητα, στο πλέγμα των δημόσιων πολιτικών, στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Διδακτορική μας Διατριβή επιμερίζεται σε πέντε κύρια και διακριτά Μέρη. Αρχικώς, το Μέρος Ι αφορά στον προσδιορισμό και στην ανάλυση του Μεθοδολογικού και Θεωρητικού Πλαισίου της Διδακτορικής Διατριβής μας.Συγκεκριμένα, στο Μεθοδολογικό Πλαίσιο, προσδιορίζουμε και αναλύουμε την μεθοδολογική στρατηγική και το πλαίσιο που επιλέξαμε να ακολουθήσουμε για την διερεύνηση, ανάλυση και ερμηνεία του αντικειμένου (ΔΒΜ και ΕΕΚ) της έρευνάς μας. Επιπλέον, στο Θεωρητικό Πλαίσιο προβαίνουμε στην ανάλυση της έννοιας της διακυβέρνησης και του σχεδιασμού πολιτικής για τα πεδία της ΔΒΜ και της ΕΕΚ, επιχειρώντας αφενός να διασαφήσουμε εννοιολογικά το πεδίο της διακυβέρνησης και της χρηστής διακυβέρνησης και αφετέρου να προσδιορίσουμε και να αναλύσουμε τη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of the Thesis is the European Policy for Lifelong Learning, Vocational Education and Training and Employability, in the context of the public policy complex, within the Strategy “Europe 2020”. The Thesis is divided into five main Parts. Firstly, Part I deals with the identification and analysis of the Methodological and Theoretical Framework of our Thesis. Specifically, in the Methodological Framework, we define and analyze the methodological strategy and the framework, which have chosen for the research, analysis and interpretation of our research objects, namely Lifelong Learning and Vocational Education and Training. In addition, in the Theoretical Framework, we analyze the concept of governance and policy planning for the fields of LLL and VET, attempting to conceptually clarify the field of governance and good governance and to define and analyze the Education Policy in the context of the public policies analysis, as well as its function and its scope (intervention fiel ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44993
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44993
ND
44993
Εναλλακτικός τίτλος
The european policy for lifelong learning, vocational education and training and employability, within the public policy complex, in the context of the "Europe 2020" strategy
Συγγραφέας
Δρακάκη, Μαρία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδάκης Νικόλαος
Σταμέλος Γεώργιος
Δαφέρμος Βασίλειος
Μαυρομούστακου Ήβη-Αγγελική
Βιτσιλάκη Χρυσή
Λάβδας Κωνσταντίνος
Σπυριδάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή πολιτική; Διά βίου μάθηση; Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση; Απασχολησιμότητα; Δημόσιες πολιτικές; Πρόγραμμα εργασίας "Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020"; Στρατηγική "Ευρώπη 2020"
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( 707; 215 σ.), πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)