Ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα και προτάσεις για βελτιώσεις σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ

Περίληψη

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής αυτής μελετώνται βασικά ζητήματα ως προς τη διαχείριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διερευνά την αποτελεσματικότητα τους σε γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τις ψηφιακές δεξιότητες. Ειδικότερα, προτείνει μεθοδολογίες και εργαλεία χρήσιμα στα ενδιαφερόμενα μέρη για την υλοποίηση, σχεδιασμό και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσανατολισμένα στις ψηφιακές δεξιότητες και υποστηρίζει τη συστηματική και θεσμική υιοθέτηση τους. Εξετάζει επίσης, τις αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων που χρησιμοποίησαν τεχνικές παιχνιδιοποίησης σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, για την πρόθεση τους να τις χρησιμοποιήσουν σε ευκαιρίες μάθησης. Η μελέτη που αναπτύχθηκε στη διατριβή, προσπαθεί να διασφαλίσει στην ψηφιακή ένταξη των πολιτών στην κοινωνία μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσα από ένα πλαίσιο αποτελεσματικής διαδικασίας στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα. Στην διεθνή ερευνητική κοινότητα, η μελέτη αυτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD thesis examines key issues related to the management of educational programs and explores their effectiveness in cognitive subjects related to digital skills. In particular, methodologies and tools useful to stakeholders for the implementation, design and evaluation of educational programs oriented to digital skills and supports their systematic and institutional adoption are proposed. It also examines the perceptions of learners who have used gamification techniques in a digital skills development curriculum, with the intention of using them in learning opportunities. The study of this dissertation can ensure the digital integration of citizens into society through educational programs through an effective process in education for the development of digital skills in Greece. Also, this thesis provides a tool for measuring the effectiveness of educational programs based on the level of digital ability of learners in the international research community. This research was based ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47742
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47742
ND
47742
Εναλλακτικός τίτλος
Quantitative and qualitative methods of the effectiveness of educational programs in digital skills in Greece and proposals for improvements to EU standards
Συγγραφέας
Παναγιώταρου, Αλίκη (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Σταματίου Ιωάννης
Πέππας Παύλος
Καραγιάννη Δέσποινα
Αντωνοπούλου Σωτηρία
Πιερρακέας Χρήστος
Ρήγκου Μαρία
Συρμακέσης Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Παραγοντική ανάλυση; Ψηφιακές δεξιότητες; Παιχνιδιοποίηση; Εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
359 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)