Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: ένας καινοτόμος θεσμός εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: πώς η θεωρία έγινε πράξη και η καινοτομία βίωμα

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η έρευνα της διαδικασίας σχεδιασμού του Προγράμματος Σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, της φιλοσοφίας του και της εφαρμογής του στα πρώτα Σχολεία, κατά την πιλοτική και την πειραματική φάση λειτουργίας του προγράμματος. Επίσης, αντικείμενο της έρευνας αποτελεί ο τρόπος που ο θεσμός απέκτησε τα βασικά χαρακτηριστικά του στοιχεία και το κατά πόσον αυτά απαντούν στις ιδιαιτερότητες των ενήλικων εκπαιδευομένων και εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Παράλληλα, διερευνώνται οι προϋποθέσεις που διευκόλυναν την όλη προσπάθεια, δηλαδή οι δικλείδες ασφαλείας που τέθηκαν για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος και το κατά πόσον αυτές λειτουργούν ακόμα προς όφελος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The goal of this present thesis is to research the process of designing the curriculum of Second Chance School studies and its application to the first schools, during the pilot and experimental phase of the program’s operation. Furthermore, the way in which the institution obtained its basic defining characteristics and to what extent they now respond to the uniqueness of adult learners and harmonize with the philosophy and the basic principles of adult education. In parallel, the study investigates the conditions that facilitated the whole effort that set the safeguards for the success of the project and whether they are still working to the benefit of Second Chance Schools.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/41207
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/41207
ND
41207
Εναλλακτικός τίτλος
Second Chance Schools: an innovative institution of adult education in Greece: how theory turned into practice and innovation became an experience
Συγγραφέας
Νικολοπούλου, Βασιλική (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Χοντολίδου Ελένη
Βεργίδης Δημήτριος
Ζαρίφης Γεώργιος
Δαγδιλέλης Βασίλειος
Σιπητάνου Αθηνά
Τσάφος Βασίλειος
Μπονίδης Κυριάκος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας; Πρόγραμμα σπουδών; Εκπαίδευση ενηλίκων; Καινοτομία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
507 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)