Ο ρόλος των εθνικών προσχολικών αναλυτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση κριτικά σκεπτόμενων ενεργών πολιτών: οι περιπτώσεις της Ελλάδας, Γαλλίας, Γερμανίας, Σουηδίας και Φινλανδίας

Περίληψη

Σκοπό της παρούσας διατριβής αποτέλεσε η διερεύνηση και η συγκριτική αντιπαράθεση του ρόλου των εθνικών προσχολικών αναλυτικών προγραμμάτων πέντε ευρωπαϊκών χωρών, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας για την εκπαίδευση κριτικά σκεπτόμενων ενεργών πολιτών. Βασική υπόθεση της έρευνας αποτέλεσε η παραδοχή πως το ιστορικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό συγκείμενο της κάθε κοινωνίας διαφοροποιεί τον λόγο περί εκπαίδευσης κριτικά σκεπτόμενων ενεργών πολιτών, ο οποίος θεσμικά αποτυπώνεται στα εθνικά αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης. Το θεωρητικό πλαίσιο αποτέλεσε η προσέγγιση του κοινωνικού εποικοδομητισμού, η οποία υποστηρίζει πως η μάθηση και η ανάπτυξη αλληλοσυνδέονται και τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην κατασκευή της γνώσης. Σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky το κοινωνικό πλαίσιο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα μάθησης και γνωστικής ανάπτυξης (Vygotsky, 1978, 1997). Το βασικό ερώτημα της παρούσας διατριβή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this dissertation was to investigate and compare the role of national preschool curricula in five European countries, Greece, France, Germany, Sweden and Finland for the education of critically thinking active citizens. The basic premise of the research was the assumption that the historical, cultural, social and economic context of each society differentiates the discourse on the education of critically thinking active citizens, which is institutionally reflected in the national curricula. The theoretical framework was the approach of social constructivism, which argues that learning and development are interconnected and emphasizes the special importance of social interaction in the construction of knowledge. According to Vygotsky's theory, the social context is the most important factor in learning and cognitive development (Vygotsky, 1978, 1997). The main question of this dissertation was tried to be answered through the investigation of the perception that prevails ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47566
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47566
ND
47566
Εναλλακτικός τίτλος
The role of national preschool curricula in educating critically thinking active citizens: the cases of Greece, France, Germany, Sweden and Finland
Συγγραφέας
Μαργαρίτη, Αδαμαντία (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Βρυνιώτη Καλλιόπη
Καριώτογλου Πέτρος
Στάμου Αναστασία
Γρηγοριάδης Αθανάσιος
Ζμας Αριστοτέλης
Θωίδης Ιωάννης
Μπέτσας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εθνικό προσχολικό αναλυτικό πρόγραμμα; Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα; Κριτική σκέψη; Πτυχές της ιδιότητας του ενεργού πολίτη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
517 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)