Η εφαρμογή του project ως ενεργητική διδακτική πρόταση στην αρχική και στην ενήλικη εκπαίδευση: η εφαρμογή του σε δημοτικό σχολείο και σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας συγκριτικά

Περίληψη

Η έρευνα αφορά τη Διδασκαλία Project, ως ενεργητική διδακτική πρόταση στην αρχική και στην ενήλικη εκπαίδευση. Στο θεωρητικό μέρος της αφού αποσαφηνίζονται οι σχετικοί ορισμοί, αναφέρονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, οι προϋποθέσεις και μορφές αποτελεσματικής εκπαίδευσης-μάθησης στην αρχική και στην ενήλικη εκπαίδευση και πραγματοποιείται η μεταξύ τους σύγκριση. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τις ενεργητικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές, γενικά, ακολουθεί η οροθέτηση-οριοθέτηση του θέματος, συγκριτικά, ενώ παρατίθενται οι βασικές προσεγγίσεις και οι προϋποθέσεις της εφαρμογής του Project στους δύο χώρους. Ακολουθούν πρακτικές εφαρμογής στην Ελλάδα και Διεθνώς και, καταληκτικά, έπεται η επισκόπηση εμπειρικών ερευνών σχετικών με το θέμα. Στη συνέχεια, στο εμπειρικό μέρος της έρευνας αναδεικνύεται το ερευνητικό πρόβλημα (η απόκλιση κατά την εφαρμογή της Διδασκαλίας μεταξύ Θεωρίας και Πράξης), ενώ καθορίζονται τα μέσα συλλογής των ερευνητικών δεδομένων (παρατήρηση, συνέντε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research is about the Teaching Project, as an active teaching method in the primary and adult education. In the theoretical part of it, as the relative definitions are clarified, the basic theoretical approaches and the forms of effective education - learning in the primary and adult education are referred and a comparison is made between them. Then, the active educational methods and techniques are discussed, in general, there is a comparative delimitation and demarcation of the matter following, while the basic approaches and the conditions of the application of the project are given in both primary and adult education. Next a practical application in Greece and internationally is presented, and eventually, a review of empirical research relevant to the issue, is followed. Then, in the empirical part of the research a research problem is being highlighted (the discrepancy in the application of teaching between theory and practice) while the means of collecting of research data ar ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27958
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27958
ND
27958
Εναλλακτικός τίτλος
The implementation of the teaching project as an active method in the primary and adult education: its implementation between a primary and a second chance school comparatively
Συγγραφέας
Τερεζάκη, Χρυσή (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Εξεταστική επιτροπή
Κόκκος Αλέξιος
Χατζηνικήτα Βασιλία
Λιοναράκης Αντώνιος
Εμβαλωτής Αναστάσιος
Κανάκης Ιωάννης
Χρυσαφίδης Κωνσταντίνος
Αναστασιάδης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ενεργητική μέθοδος - πεδίο εναλλακτικών εκπαιδευτικών τεχνικών; Μελέτη περίπτωσης - θεμελιωμένη θεωρία; Δημόσια δημοτικά σχολεία; Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ); Εκπαίδευση δια των τεχνών; Κοινωνική καινοτομία - δημοκρατική εκπαίδευση; Ποιοτική έρευνα; Εκπαιδευτικοί, Επιμόρφωση; Εκπαίδευση ενηλίκων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τ. ( 542; 508 σ.), εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)