Η διαπολιτισμικότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα του ελληνικού δημοτικού σχολείου: οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Περίληψη

Η παρουσία δεκάδων χιλιάδων μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης του Α.Π. στο δημοτικό σχολείο, με τρόπο ώστε να αντανακλά τις σημερινές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός διαπολιτισμικού Α.Π. στο δημοτικό σχολείο. Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα αφορά τον τρόπο διαμόρφωσης του Α.Π. στα σχολεία μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, όπως είναι η ελληνική, στην οποία εκτός από τις δεδομένες κοινωνικο-οικονομικές διαφοροποιήσεις των μελών της υφίστανται, επιπλέον, και οι πολιτισμικές. Για την πληρέστερη κατανόηση του ερευνώμενου προβλήματος, στο πρώτο μέρος της εργασίας αντλούνται παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία και προσδιορίζονται οι στόχοι, ο τρόπος επιλογής και η οργάνωση της γνώσης, η μεθόδευση της διδασκαλίας, καθώς επίσης και οι στρατηγικές αξιολόγησης ενός διαπολιτισμικού Α.Π. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζεται το ισχύον Α.Π. και ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21446
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21446
ND
21446
Εναλλακτικός τίτλος
Interculturality in the greek primary school curriculum: teachers' opinions
Συγγραφέας
Ευαγγέλου, Οδυσσέας (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2005
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Χρυσαφίδης Κωνσταντίνος
Κουτσουβάτου Ευγενία
Ανδρούτσου Αλεξάνδρα
Βρεττός Ιωάννης
Ζαμπέτα Εύη
Γιαλαμάς Βασίλειος
Μαλικιώση - Λοΐζου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αναλυτικό πρόγραμμα; Ελληνικό δημοτικό σχολείο; Διαπολιτισμική εκπαίδευση; Διαπολιτισμικότητα; Πολυπολιτισμικότητα; Μετανάστευση; Αλλοδαποί μαθητές; Εκπαίδευση; Εκπαιδευτικοί; Εκπαιδευτική πολιτική; Μητρική γλώσσα; Ιστορία; Θρησκείες; Πολιτισμός; Σχολικά εγχειρίδια; Δίγλωσσες τάξεις; Δίγλωσσα σχολεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
385 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)