Η διδασκαλία ομηλίκων ως μέσο εφαρμογής της ένταξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: διαδικασία και αποτελεσματικότητα

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της ερευνητικής μελέτης είναι τριπλός. Συγκεκριμένα, η έρευνα αποσκοπεί στην καταγραφή κι ερμηνεία των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) στις γενικές τάξεις και τις αντιλήψεις τους για την αυτό- αποτελεσματικότητα τους στην εφαρμογή της ένταξης. Επιπλέον στόχος αποτελεί η εξέταση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη διδασκαλία ομηλίκων μεταξύ μαθητών με και χωρίς ΕΕΑ στα γενικά σχολεία. Τέλος, ένας τρίτος στόχος αποτελεί η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς της διδασκαλίας ομηλίκων ως μιας ενταξιακής προσέγγισης στις γενικές τάξεις δημοτικών σχολείων. Η έρευνα ακολούθησε ένα διαδοχικό μεικτό ερευνητικό σχεδιασμό που περιλάμβανε δύο διακριτές φάσεις. Κατά την πρώτη φάση συλλέχτηκαν ποσοτικά δεδομένα μέσω της χορήγησης ενός ερωτηματολογίου σε 225 γενικούς και 69 ειδικούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε γενικά δημοτικά σχολεία. Κατά τη δεύτερη φάση εκπονήθηκε μία έρευνα δράσης σε 7 τάξεις δημοτικών σχο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this research study is trifold, the first aim is, to describe and interpret teachers’ opinions and experiences towards the general notion of inclusion of students with special educational needs and disabilities (SEND) in mainstream classrooms and their perceptions of self-efficacy for implementing inclusion. The second aim is to examine mainstream teachers’ opinions and attitudes towards peer tutoring between pupils with and without SEND in mainstream schools. The third aim is, after exploring mainstream teachers’ opinions and experiences towards peer tutoring, to plan, implement and monitor a peer tutoring programme in mainstream classrooms, in order to examine how participating teachers and students perceived its efficacy as an inclusive approach in mainstream classrooms. The research followed a sequential mixed method research design since both quantitative and qualitative data collected by means of questionnaire distributed to teachers, interviews with teachers and s ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47147
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47147
ND
47147
Εναλλακτικός τίτλος
Peer tutoring as a means to implementing inclusion: process and efficacy
Συγγραφέας
Τουλιά, Αναστασία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Αβραμίδης Ηλίας
Βλάχου Αναστασία
Στρογγυλός Βασίλειος
Βλάχος Φίλιππος
Διδασκάλου Ελένη
Τζιβινίκου Σωτηρία
Νικολαραΐζη Μαγδαληνή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ενταξιακές πρακτικές; Διδασκαλία ομηλίκων; Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες; Μεικτή μέθοδος; Έρευνα δράσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
327 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)