Δείκτες ποιότητας προγραμμάτων συνεκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία και / ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Περίληψη

Η εφαρμογή της συνεκπαίδευσης έχει ως στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από κάθε είδους διαφορετικότητα. Η επιτυχής υλοποίηση αυτού του στόχου οφείλει να προκύπτει με βάση μια συστηματική αξιολόγηση των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης. Σκοπός της αξιολόγησης των παρεχόμενων προγραμμάτων συνεκπαίδευσης είναι να επιφέρει αλλαγές στην εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική και κατ’ επέκταση στις εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες (Buysse & Hollingsworth, 2009), καθώς και να χρησιμοποιηθεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και των σχολείων, ώστε αμφότεροι να επικεντρωθούν στις πρακτικές βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Τhe Council for Exceptional Children, 2007). Στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κυρίαρχο μοντέλο εφαρμογής της συνεκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τους μαθητές με αναπηρίες, είναι η «Παράλληλη Στήριξη». Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η ποιότητα του εφαρμοζόμενου μοντέλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The implementation of inclusive education aims at the full development of all students, irrespectively of any differences. Successful implementation of this goal should be based on a systematic evaluation of inclusive programs. The goal of evaluating inclusive education and its models is to achieve changes in the existing educational systems and consequently in the instructional methods being adopted. Moreover, the evaluation could be used as a channel of communication between education authorities and schools so that both gear towards practices that improve the quality of the provided education. In Greece, the last decade, according to the existing legislation, the major model of inclusive education being implemented especially for including students with disabilities, is “Parallel Support”. The aim of the present study is to examine the quality of this specific inclusive education model applied in Greece. To meet this goal, a special questionnaire was designed to evaluate the views o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44747
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44747
ND
44747
Εναλλακτικός τίτλος
Indicators of quality of inclusive education programs for students with disabilities and / or special educational needs
Συγγραφέας
Παπανικολάου, Γεωργία (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Παντελιάδου Σουζάνα
Σταμοβλάσης Δημήτριος
Δόικου Μάρω
Μαυροσκούφης Δημήτριος
Μπίκος Κωνσταντίνος
Αργυρόπουλος Βασίλειος
Νικολαραΐζη Μαγδαληνή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συνεκπαίδευση; Συνδιδασκαλία; Παράλληλη στήριξη; Δείκτες ποιότητας; Αξιολόγηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
332 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)