Η συμπερίληψη των μαθητών κινεζικής καταγωγής στο ελληνικό σχολείο: οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, οι «φωνές» των μαθητών και ο ρόλος της οικογένειας

Περίληψη

Η διατριβή έχει σκοπό να διερευνήσει τη συμπερίληψη των μαθητών κινεζικής καταγωγής στο ελληνικό σχολείο, μιας εθνοπολιτισμικής ομάδας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αξιακό σύστημα που διαφέρουν από τα συνήθη δυτικά πολιτισμικά πρότυπα. Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο με την έντονη πολυπολιτισμική αναδιάρθρωση που υφίσταται, ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της συνεχούς μετακίνησης των πληθυσμών, αντιμετωπίζει την πρόκληση να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που θα εξασφαλίζουν τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την κοινωνικο-συναισθηματική ικανοποίηση των αναγκών όλων ανεξαιρέτως των μαθητών. Υπό αυτή την προοπτική είναι απαραίτητο να διερευνηθεί αν διαθέτει τους αντανακλαστικούς μηχανισμούς προσαρμοστικότητας προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στον μετασχηματιστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει. Η παρούσα μελέτη υπάγεται στα ερευνητικά πεδία του παιδαγωγικού λόγου της Διαπολιτισμικής και της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, καθώς αντιμετωπίζει τις δύο εκπαιδευτικές ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The dissertation aims to investigate the inclusion of students of Chinese origin in the Greek school, an ethnocultural group with particular characteristics and value system that differ from the usual western cultural standards. The modern Greek school with its intense multicultural restructuring, as a result of globalization and the continuous mobility of the population, faces the challenge of providing high quality educational services that will ensure both academic and socio-emotional satisfaction of the needs of all pupils. In this perspective, it is necessary to investigate whether it has the reflective mechanisms of adaptability, in order to successfully respond to the transformative role it is called upon to play. This study is part of the research fields of the pedagogical discourse of Intercultural and Inclusive Education, as it treats the two educational worldviews as being directly involved in the joint search for persuasive, effective and sustainable approaches to pedagogic ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

本文旨在探索中国学生如何融入希腊学校。与西方文化标准不同,中华民族文化团体有自己独特的特点和价值观。由于全球化发展和人口的不断流动,现代的希腊学校经历了激烈的多元文化重组,面临着提供高质量教育服务的挑战,以确保能满足每个学生的学术需求和社会情感需求。 因此,对其是否具有灵活的反映机制并能成功实现其应发挥的变革作用的调查就十分必要。 本研究隶属于跨文化和包容性教育教学的研究领域,因为本研究将直接汇总研究这两种教育,试图寻找有说服力、有效和可持续的方法来解决多样性和超多样性的教学问题。 32名教师、54名中国学生和22名中国家长参与了这项研究。使用的方法论是半结构化访谈和非参与式课堂观察,分别在阿提卡、维奥蒂亚、马格尼西亚县,特里卡拉县和塞萨洛尼基等地区的13所小学进行。 对研究结果的分析揭示了具体的制约因素,通过对这些制约因素的适当干预可以让希腊学校变得具有跨文化包容性。

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46737
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46737
ND
46737
Εναλλακτικός τίτλος
The inclusion of students of Chinese origin in the Greek school: teachers' perceptions, students' "voices" and the role of the familly
Συγγραφέας
Σόρκος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μάγος Κωνσταντίνος
Γκόβαρης Χρήστος
Πανταζής Βασίλειος
Στεργίου Αμαρυλλίς
Βλάχου Αναστασία
Χανιωτάκης Νικόλαος
Λαζαρίδου Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Συμπεριληπτική εκπαίδευση; Διαπολιτισμική εκπαίδευση; Αειφόρος πολιτισμική συμπερίληψη στην εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, x, 539 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)