Αξιοποίηση της κινναμωμικής ομάδας στον σχεδιασμό, σύνθεση και φαρμακοχημική μελέτη νέων παραγώγων με δράση σε πολλαπλούς βιολογικούς στόχους

Περίληψη

Τα παράγωγα των κινναμωμικών οξέων αποτελούν μια ομάδα χημικών ενώσεων με τεράστια ποικιλία βιολογικών δράσεων. Μεταξύ των δράσεων αυτών συγκαταλέγονται η αντιφλεγμονώδης, η οποία εκδηλώνεται μέσω της αναστολής διαφόρων ενζύμων που εμπλέκονται στο φαινόμενο της φλεγμονής, η αντιοξειδωτική, μέσω της παγίδευσης ελευθέρων ριζών, η αντιμικροβιακή, η αντικαρκινική και η αναλγητική. Επιπλέον, τα παράγωγα του κινναμωμικού οξέος απαντώνται σε διάφορα φυτά και αποτελούν πρόδρομες ενώσεις κουμαρινικών παραγώγων. Για τους παραπάνω λόγους, οι ενώσεις αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο συνθετικό και βιολογικό ενδιαφέρον τόσο ως τελικά, αλλά και ως ενδιάμεσα προϊόντα.Η θεραπεία πολυπαραγοντικών ασθενειών, στην οποία εμπλέκονται περισσότεροι από ένα βιολογικοί στόχοι (ένζυμα ή πρωτεϊνική υποδοχείς), κεντρίζει το ενδιαφέρον ερευνητών, καθώς ένα μόνο φάρμακο συχνά καθίσταται ανεπαρκές και απαιτείται θεραπευτική προσέγγιση μέσω συνδυασμού φαρμάκων με διαφορετικά θεραπευτικά προφίλ. Σε τέτοιου είδους πολυπαραγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Cinnamic acids are a group of chemical compounds with a wide variety of biological effects, including: anti-inflammatory activity correlated to the inhibition of various enzymes involved in inflammation, antioxidant activity through scavenging of free radicals, antibacterial, anticancer and analgesic activities. Furthermore, cinnamic acids derivatives are components of various plants, while at the same time being precursors of coumarin derivatives. Due to all these reasons, these compounds are of particular synthetic and biological interest both as final and as intermediate products. The treatment of complex diseases, where more than one biological target is implicated (enzymes or protein receptors), stimulates the interest of investigators, as a single drug is not always able to adequately control the disease and a therapeutic approach through combination of drugs with different therapeutic profiles is frequently used. Such multifactorial phenomena are associated with the development ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45848
ND
45848
Εναλλακτικός τίτλος
Exploitation of cinnamic moiety in the design, synthesis and pharmaco-chemical study of new derivatives with activity on multiple biological targets
Συγγραφέας
Πεπερίδου, Αικατερίνη Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής. Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηπαύλου - Λίτινα Δήμητρα
Δημόπουλος Βασίλης
Καπουκρανίδου Δωροθέα
Ρέκκα Ελένη
Παπαγιαννοπούλου Διονυσία
Νικολάου Ιωάννης
Μαυρομούστακος Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Υβρίδια κινναμωμικού οξέος; Κουμαρινικά παράγωγα; Αναστολείς λιποξυγονάσης; Αναστολείς θρυψίνης; Αναστολείς καρβονικής ανυδράσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
344 σ., πιν., σχημ., γραφ.