Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού θειολών σε τρόφιμα και βιολογικά δείγματα με σύζευξη της υγρής χρωματογραφίας με αυτοματοποιημένα συστήματα ροής

Περίληψη

Συνοψίζοντας, τα πειραματικά δεδομένα της Διδακτορικής Διατριβής προκύπτουν ταπαρακάτω:1) Στην πρώτη πειραματική εργασία προτείνεται μια νέα φασματοφωτομετρικήμέθοδος ταυτόχρονου προσδιορισμού τριών θειολών, της κυστεΐνης, τηςγλουταθειόνης και της Ν-ακελυτοκυστεΐνης σε φρούτα. Η ανάπτυξη της μεθόδουπραγματοποιήθηκε με σύζευξη δύο επιμέρους αναλυτικών τεχνικών, της Τεχνικήςτων Διαδοχικών Εγχύσεων και της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης.Χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η πλήρης αυτοματοποίηση του συζευγμένουσυστήματος και η δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας και ελέγχου των επιμέρουςδιατάξεων από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην προτεινόμενη μέθοδο γίνεται χρήσηγια πρώτη φορά των άλκυλο εστέρων του προπιολικού οξέως για τηνπαραγωγοποίηση θειολών, πριν τον διαχωρισμό τους σε χρωματογραφική στήλη. Μετην Τεχνική των Διαδοχικών Εγχύσεων επιτυγχάνεται η εν-ροή προσθήκη τωνδειγμάτων και του αντιδραστηρίου παραγωγοποίησης, ενώ με την ΥγρήΧρωματογραφία πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των σχηματι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In summary, the experimental data of the present Dissertation lead to the following:The first study reports the very first application of ethyl propiolate (EP) as anadvantageous pre-column derivatization reagent for the determination of cysteine,glutathione and N-acetylcysteine by liquid chromatography. These thiols werederivatized online under stopped-flow conditions in a sequential injection systemcoupled to liquid chromatography. The reaction was rapidly allowed to proceed understopped-flow conditions in the loop of the LC setup. The formed derivatives wereseparated isocratically using a monolithic stationary phase and were detectedspectrophotometrically at 285 nm. Critical parameters that affected the online precolumnderivatization reaction (e.g. the reaction time and the amount concentration ofEP) and the separation (e.g. pH and the composition of the mobile phase) wereinvestigated. The developed analytical scheme offers a total analysis time of less than10 min. The limits of dete ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30486
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30486
ND
30486
Εναλλακτικός τίτλος
Development of new analytical methods for the determination of thiols in food and biological samples using the hyphenation of liquid chromatography and flow automated systems
Συγγραφέας
Καρακώστα, Θεανώ (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Θεμελής Δημήτριος
Ρήγας Παντελής
Τζαναβάρας Παρασκευάς
Ζώτου Αναστασία
Βλεσσίδης Αθανάσιος
Οικονόμου Αναστάσιος
Γκιώκας Δημοσθένης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Θειόλες; Εστέρες του προπιολικού οξέος; Προκατεργασία δείγματος; Υγρή χρωματογραφία; Συστήματα ροής; Αυτοματοποίηση; Τρόφιμα; Βιολογικά δείγματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 205 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)