Η δικαστική πραγματογνωμοσύνη κατά τον ΚΠολΔ

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η ενδελεχής εξέταση της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης κατά τον ΚΠολΔ. Η διατριβή αποτελείται από εισαγωγικές παρατηρήσεις, οκτώ κεφάλαια και συνοπτικό συμπέρασμα. Στις εισαγωγικές παρατηρήσεις, διαπιστώνουμε τη διπλή ιδιότητα του πραγματογνώμονα και επιχειρούμε να τη διακρίνουμε από άλλους παρεμφερείς θεσμούς, ενώ εξετάζουμε συγκριτικά πέντε ευρωπαϊκά συστήματα πραγματογνωμοσύνης. Στο πρώτο κεφάλαιο διαχωρίζουμε το αντικείμενο της απόδειξης από το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης και αναλύουμε τις προϋποθέσεις διενέργειάς της, όπως ορίζονται στον νόμο, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζουμε τους τρόπους και τη διαδικασία διάταξης πραγματογνωμοσύνης. Στα επόμενα δύο κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικά τα δικαιώματα του πραγματογνώμονα, κυρίως την αμοιβή του, καθώς επίσης τις υποχρεώσεις του πραγματογνώμονα, ιδίως την υποχρέωση αυτοπρόσωπης διενέργειας του έργου του, την υποχρέωση ορκοδοσίας, την υποχρέωση κατάθεσης έγγραφης γνωμοδότησης και παροχής διευκρινίσεων. Στο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the study is the comprehensive examination of the court appointed experts according to the Greek Code of Civil Procedure. The thesis consists of introductory remarks, eight chapters and a brief conclusion. In the introductory remarks, we ascertain the double role of technical experts and distinguish them from other relative institutions, as well as, we examine five European systems of expert evidence. In the first chapter we make a distinction between the scope of evidence and the scope of expert evidence. We elaborate, also, the legal conditions under which the Court appoints the expert, while in the second chapter we examine, not only the mode, but also the procedure according to which the Court gives the mandate to the technical expert. In the following two chapters, we thoroughly analyze the rights of the Court appointed expert, mainly his compensation, and his obligations, especially the obligation of the mandate’s personal performance, the obligation of taking judicial ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45599
ND
45599
Εναλλακτικός τίτλος
The court appointed experts according to Greek Code of Civil Procedure
Συγγραφέας
Χατζηγιαννάκος, Ζήσης Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Πίψου Λήδα-Μαρία
Καΐσης Αθανάσιος
Αρβανιτάκης Παρασκευάς
Μακρίδου Καλλιόπη
Απαλαγάκη Χαρίκλεια
Δεληκωστόπουλος Ιωάννης
Σταματόπουλος Στυλιανός
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Δικαστική πραγματογνωμοσύνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
462 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα