Οι περιορισμοί του εμμάρτυρου μέσου κατ' άρθρ. 393 και 394 ΚΠολΔ

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη των περιορισμών των μαρτύρων κατά την απόδειξη των δικαιοπραξιών. Η διατριβή αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο, οριοθετείται η έννοια του μάρτυρα, κατατάσσονται οι περιορισμοί σε υποκειμενικούς και αντικειμενικούς, παρουσιάζονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις αλλοδαπών δικαίων (ιδίως του γαλλικού) και παρουσιάζεται η διαχρονική πορεία του θεσμού στην ελληνική έννομη τάξη. Στο δεύτερο μέρος, αναλύονται οι κανόνες που απαγορεύουν την εμμάρτυρη απόδειξη της δικαιοπρακτικής δέσμευσης (απαγόρευση μαρτύρων λόγω έγγραφου τύπου, απαγόρευση μαρτύρων λόγω ποσού, απαγόρευση απόδειξης με μάρτυρες κατά του περιεχομένου εγγράφου, απαγόρευση απόδειξης με μάρτυρες πρόσθετων συμφώνων δικαιοπραξίας που καταρτίστηκε εγγράφως). Στο τρίτο μέρος, αναλύονται οι εξαιρέσεις των περιορισμών του εμμάρτυρου μέσου. Έτσι, μάρτυρες επιτρέπονται ελεύθερα όταν υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης ή αδυναμία σύνταξης εγγράφου (φυσική ή ηθική) κατά τον κρίσιμο χρόνο κατάρτισης της δικαιοπρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis was the study of the limitations of testimonial evidence in legal acts. The thesis is divided in four parts. In the first, is limited the concept of witness, are classified the limitations in subjective and objective, are presented the relevant regulations in foreign laws (especially the French law) and is presented the process of the institution in greek public order throughout time. In the second part, are analyzed the rules which forbid the testimonial evidence in legal acts (forbiddance of witnesses due to written form, forbiddance of witnesses due to amount limitation, forbiddance of evidence by witnesses against text, forbiddance of evidence by witnesses of additional legal acts of contracts, which have been formed in writing). In the third part, are presented the exceptions of limitations of testimonial evidence. Thus, witnesses are allowed when beginning of written proof or impossibility of drawing up exists (physical or ethical) or accidental loss ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43856
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43856
ND
43856
Εναλλακτικός τίτλος
Limitations of testimonial evidence according to art. 393 and 394 Code of Civil Procedure
Συγγραφέας
Τριανταφύλλου, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Λουκάς)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Πίψου Λήδα-Μαρία
Αρβανιτάκης Παρασκευάς
Κλαβανίδου Δέσποινα
Ποδηματά Ευαγγελία
Διαμαντόπουλος Γεώργιος
Σταματόπουλος Στυλιανός
Δεληκωστόπουλος Ιώαννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Περιορισμοί μαρτύρων; Απόδειξη; Δικαιοπραξία; Έγγραφη απόδειξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
236 σ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)