Ο καθορισμός του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής αποτελεί ο καθορισμός του ύψους της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω μη περιουσιακής ζημίας, δηλαδή επί ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης. Ο δικαστής καλείται να προσδιορίσει μια έννοια μη απομιμητή σε χρήμα, ενώ ο νομοθέτης δεν έχει προβεί στην καθιέρωση αξιολογικών κριτηρίων προς την κατεύθυνση αυτή, καταλείποντας το ζήτημα στην κατά περίπτωση απόφανση του δικαστή της ουσίας. Με αποτέλεσμα οι συναφείς δικαστικές αποφάσεις να είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένες και συνακόλουθα μη προβλέψιμες ως προς την έκβασή τους και μη ελέξγιμες ως προς την ορθότητά τους. Στην διατριβή λοιπόν γίνεται μια ευρεία θεωρητική και κυρίως νομολογιακή διερεύνηση για την αναζήτηση των πράγματι κρίσιμων κριτηρίων με βάση τα οποία ο δικαστής σχηματίζει στην πράξη την απόφανση του για το εκάστοτε εύλογο ύψος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω μη περιουσιακής ζημίας στις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, δηλαδή επί προσβολής της προσωπικότητας, κατά το άρθρ. 59 ΑΚ και επί αδικοπραξίας κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of my thesis is to determine the amount of a reasonable financial compensation due to non-pecuniary damage, i.e. in case of moral damage and mental distress. The judge has the duty to measure a non-pecuniary concept, while the legislator has not establish criteria for this reason, leaving the matter to the judge’s discretion. As a result, the relevant court decisions have insufficient statement of reasons and consequently they are unpredictable as to their outcome and auditable as to their correctness. The dissertation provides a broad theoretical and, in particular, case-law investigation, in order to detect the truly critical criteria on the basis of which the judge determines a reasonable compensation for a non-pecuniary damage in cases which are explicitly defined in the law, i.e. in case of an infringement of personality rights , in accordance with art. 59 of Greek Civil Code and in case of liability in tort , in accordance with art. 932of Greek Civil Code. Case-law St ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46661
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46661
ND
46661
Εναλλακτικός τίτλος
The determination of compensation in non-pecuniary damage cases
Συγγραφέας
Χοΐδου, Μακρίνα (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Δέλλιος Γεώργιος
Καρύμπαλη - Τσίπτσιου Γιαννούλα
Φουντεδάκη Αικατερίνη
Κλαβανίδου Δέσποινα
Ποδηματά Ευαγγελία
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος
Μεντής Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Χρηματική ικανοποίηση; Ηθική βλάβη; Κριτήρια; Αναίρεση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
430 σ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)