Η αρχή της ισότητας των όπλων και τα διαδικαστικά προνόμια του δημοσίου στην πολιτική δίκη

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι η μονογραφική προσέγγιση της αρχής της ισότητας των όπλων στο πλαίσιο της πολιτικής δίκης, ώστε να αναδειχθεί η συμβολή της στην πραγμάτωση του μεγάλου αγαθού που λέγεται κράτος δικαίου, αλλά και να καταδειχθούν οι πλείστες δυστυχώς παραβιάσεις της σε επίπεδο διαδικαστικών προνομίων του Δημοσίου. Το πρώτο κεφάλαιο έχει καθαρώς εισαγωγικό της γενικής ιδέας της ισότητας χαρακτήρα, ενώ επιχειρείται και μια προσέγγιση της νομικής ισότητας, τόσο σε επίπεδο Συντάγματος, όσο και σε επίπεδο θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα ιστορικά, δικαιοπολιτικά και νομοθετικά θεμέλια της αρχής της ισότητας των διαδίκων, ως ακρογωνιαίου λίθου μιας χρηστής δίκης. Επίσης, παρουσιάζονται οι ειδικότερες εκφάνσεις της αρχής σε δικονομικό επίπεδο, και συγκεκριμένα της ίσης μεταχείρισης από το νόμο και της ίσης μεταχείρισης από τον δικαστή. Με αρωγό την πλούσια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σκιαγραφείται ε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the thesis is the monographic approach of the principle of equality of arms in civil proceedings in order to designate its contribution to the realization of the rule of law, but also to present its unfortunately many violations on the grounds of the procedural privileges of the State. Τhe first chapter has a clearly introductory character on the concept of equality, while it attempts to approach legal equality on the grounds of the Constitution, as well as on the grounds of the fundamental rights of the European Union. In the second chapter the historic, policy and legislative foundations of the principle of equality of parties, as the cornerstone of a fair trial, are analyzed. In addition, the more specialized facets of the principle on a procedural level -and specifically of the equal treatment by the law and of the equal treatment by the judge- are presented. In the light of the rich case law of the European Court of Human Rights, the principle of equality of arms is the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43796
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43796
ND
43796
Εναλλακτικός τίτλος
The principle of equality of arms and the procedural privileges of the state in civil proceedings
Συγγραφέας
Βεζυρτζή, Αναστασία του Νικόλαος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής. Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Εξεταστική επιτροπή
Νίκας Νικόλαος
Αρβανιτάκης Πάρις
Μαντζούφας Παναγιώτης
Μακρίδου Καλλιόπη
Απαλαγάκη Χαρίκλεια
Ποδηματά Ευαγγελία
Πίψου Λήδα - Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Διαδικαστική ισότητα; Πολιτική δίκη; Δίκαιη δίκη; Αρχή της ισότητας των όπλων; Διαδικαστικά προνόμια; Δημόσιο; Γενικό συμφέρον; Παραβίαση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
326 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)