Εκπαιδευτικές επιλογές και σχολικές "τροχιές" των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: εμπειρική έρευνα σε μαθητές Λυκείων της Δυτικής Ελλάδας

Περίληψη

Το θέμα αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι οι «Εκπαιδευτικές επιλογές και οι σχολικές "τροχιές" των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Εμπειρική έρευνα σε μαθητές Λυκείων της Δυτικής Ελλάδας». Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης, η οποία αξιοποιεί έννοιες από την κοινωνιολογική θεωρία του Pierre Bourdieu, είναι η διερεύνηση των σχολικών «τροχιών» (διαδρομών) και των εκπαιδευτικών επιλογών μαθητών που φοιτούν στη Β’ τάξη Ημερησίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δυτικής Ελλάδας υπό την επίδραση του πολιτισμικού τους κεφαλαίου. Στη διατριβή αυτή μας απασχόλησε η απάντηση στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: α) Πώς σκιαγραφούνται οι σχολικές «τροχιές» (διαδρομές) και οι εκπαιδευτικές επιλογές των μαθητών της Β’ τάξης Ημερησίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δυτικής Ελλάδας; β) Μέσω ποιων πολιτισμικών ερεθισμάτων και πρακτικών υιοθέτησης στο οικογενειακό και το σχολικό πεδίο διαμορφώνεται το πολιτισμικό κεφάλαιο των συγκεκριμένων μαθητών; γ) Ποια είναι η επίδραση του ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this PhD thesis is “Educational choices and school ‘trajectories’ of Secondary Education students: Empirical research on Lyceum students in Western Greece”. The purpose of this research study, which draws on the concepts of Pierre Bourdieu’s sociological theory, is the investigation of the school ‘trajectories’ and the educational choices of the 2nd grade Day General and Vocational Lyceum students in Western Greece under the influence of their cultural capital. In this thesis we have been concerned with the following research questions: a) How are the school ‘trajectories’ (paths) and the educational choices of the 2nd grade General and Vocational Lyceum students of Western Greece outlined?, b) Through which cultural stimuli and practices of adoption in the family and the school field is the cultural capital of these students shaped?, c) What is the impact of the students’ cultural capital on their school ‘trajectories’ and their educational choices?, d) What are the edu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45426
ND
45426
Εναλλακτικός τίτλος
Educational choices and school 'trajectories' of Secondary Education students: empirical research on Lyceum students in Western Greece
Συγγραφέας
Σπηλιοπούλου, Γεωργία του Αναστάσιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Κουστουράκης Γεράσιμος
Ασημάκη - Δημακοπούλου Άννα
Στελλάκης Νεκτάριος
Μπάλιας Ευστάθιος
Νικολάου Γεώργιος
Παναγιωτακόπουλος Χρήστος
Αρβανίτη Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτικές επιλογές; Σχολικές "τροχιές"; Γενικό λύκειο; Επαγγελματικό λύκειο; Πολιτισμικό κεφάλαιο; Στρατηγικές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
730, πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)