Απόψεις δασκάλων για τον θεσμό του σχολικού συμβούλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Περίληψη

Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή μελετήθηκαν οι απόψεις (οι προτεραιότητες, οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις) των δασκάλων σχετικά με το θεσμό και τη λειτουργία του Σχολικού Συμβούλου Π.Ε.70 (Σ.Σ.). Στην έρευνα συμμετείχαν δάσκαλοι γενικών Δημοτικών Σχολείων Νησιωτικής περιοχής της Ελλάδας και είναι δειγματοληπτική σε σχέση με το συνολικό αριθμό δασκάλων της Ελλάδας. Ακολουθείται στατιστική και διμεταβλητή ανάλυση σε σχέση με τα πεδία δραστηριοτήτων και τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα τους αλλά και ποσοτική σε σχέση με τις ελεύθερες απαντήσεις που αφορούν προσωπική εμπειρία και γενικές απόψεις.Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούν α) τις απόψεις των δασκάλων σε κάθε μία από τις ερωτήσεις ανά εξεταζόμενο πεδίο, που αφορά τον τρόπο συνεργασίας με τον Σ.Σ. Π.Ε.70 και συγκεκριμένα: σε σχέση με τη σχολική τάξη, με τη σχολική μονάδα, με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, με τους γονείς των μαθητών της περιφέρειάς του, με τη συνεκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this doctorate dissertation were studied perceptions (the priorities, experiences and beliefs) of teachers relevant to the profession of School Advisor (S.A.). In this research, teachers of Primary schools located on islands participated and this is just a sample compared to the total number of teachers in Greece. It follows a statistical and bivalent analysis in relation to the fields of activity and the individual research questions but also quantitative in relation to free answers which relate to personal experience and general views. The research questions concern a) the views of the teachers in each of the questions of the relevant subjects on the way of cooperation with S.A. and specifically in relation to the school order, to the school unit with the assessment of the educational project, with the pupils parents in his region, with the training of educators but also b) the personal experiences of teachers related to the guidance received or not received from S.A. in the exer ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44068
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44068
ND
44068
Εναλλακτικός τίτλος
Teachers' views on the institution of the school advisor for primary education in themes of general and special education and training
Συγγραφέας
Λίβερη-Καντερέ, Αναστασία του Χρύσανθος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδοπούλου Βασιλική
Τσακιρίδου Ελένη
Ιορδανίδης Γεώργιος
Ηλιάδου-Τάχου Σοφία
Θωίδης Ιωάννης
Δημητριάδου Αικατερίνη
Μπάκας Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχολικός σύμβουλος; αξιολόγηση δασκάλων; Επιμόρφωση δασκάλων; Συνεργασία σχολείου οικογένειας; Συνεκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
364 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)