Ο ρόλος του σχολικού συμβούλου στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ως μια σημαντική διάσταση του ρόλου των Σχολικών Συμβούλων. Για το σκοπό αυτό, αρχικά, διενεργήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο ζήτημα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι θεσμικές ρυθμίσεις από το 1982 και εξής για το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας και οι θέσεις της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) για το ζήτημα αυτό. Ακολούθως, διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Ένα δείγμα 34 Σχολικών Συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην έρευνα, μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, με στόχο την αποτίμηση της συμβολής τους στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Από τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι Σχολικοί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis deals with the issue of professional development of Secondary Education teachers in Greece as an important dimension of the role of School Advisors. For this purpose, firstly, a literature review on the topic of teachers’ professional development was carried out. Secondly, the institutional arrangements from 1982 onwards regarding the profession of Secondary School Avdisors in Greece and the official documents of the Federation of Secondary School Teachers (OLME) on this issue were analyzed. Thirdly, a qualitative research was conducted during the school year 2013-2014. A sample of 34 Secondary School Advisors of the Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Western Greece was surveyed by means of semi-structured interviews aiming at the exploration of their contribution to the professional development of teachers. Research data revealed that although the Secondary School Advisors attached great importance to their role as regards the professional developme ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37478
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37478
ND
37478
Εναλλακτικός τίτλος
The role of school advisor in the professional development of secondary education teachers in Greece
Συγγραφέας
Βοζαΐτης, Γεώργιος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Υφαντή Αμαλία
Βεργίδης Δημήτριος
Μπαγάκης Γεώργιος
Κουλαϊδής Βασίλειος
Τσατσαρώνη Άννα
Μπάκας Θωμάς
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Σχολικός Σύμβουλος; δευτεροβάθμια εκπαίδευση; εκπαιδευτικός; Επαγγελματική ανάπτυξη; Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxii, 580 σ., πιν., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)