Διδακτική αγγλικών σε μαθητές με προβλήματα όρασης

Περίληψη

Στη διεθνή βιβλιογραφία περιορισμένος αριθμός ερευνών εξετάζει ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών με προβλήματα όρασης στα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που στη χώρα μας προσεγγίζεται σε ερευνητικό επίπεδο η διδακτική των Αγγλικών αυτού του μαθητικού πληθυσμού. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνηθούν οι διδακτικές πρακτικές, τα διδακτικά υλικά και η τεχνολογική υποστήριξη που χρησιμοποιούν οι καθηγητές Αγγλικής που διδάσκουν μαθητές με προβλήματα όρασης, καθώς και η εκπαίδευσή τους με την αξιοποίηση ποσοτικής και ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας. Οι 80 καθηγητές Αγγλικών που εκπροσωπούσαν όλη την Ελληνική επικράτεια συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο με τίτλο «Διδακτική των Αγγλικών σε μαθητές με προβλήματα όρασης: Οι πρακτικές, οι αντιλήψεις, οι ανάγκες και οι εμπειρίες των καθηγητών Αγγλικής». Επιπρόσθετα, 10 από τους συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο πήραν μέρος σε ημιδομημένες συνεντεύξεις για να παράσχουν ενδελεχείς πληροφορίες αναφορικά με αυτόν τον πληθυσμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A limited number of studies in the literature examine issues of teaching English asa foreign language to visually impaired students and it is in fact the first time thatteaching English to this student population is researched on a national level. Thepurpose of this study is to investigate the teaching practices, tools and technologicalsupport used by English teachers when teaching visually impaired students.Additionally, the teachers’ education was examined in terms of their knowledge level,their educational opportunities and the knowledge that they view as necessary whenteaching these students. Quantitative and qualitative research methodology is usedfor the exploration of the above issues. Eighty (80) English teachers, who arerepresentative of the Greek population, have completed the questionnaire titled:“Teaching English to visually impaired students: teaching practices, perceptions,needs and experiences of English teachers ”. Moreover, ten (10) of the questionnaireparticipants too ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43507
ND
43507
Εναλλακτικός τίτλος
Teaching english as foreign language to visually impaired students
Συγγραφέας
Ευσταθίου, Αθανασία του Ιωάννης
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Παπαδάτος Ιωάννης
Μαγουλά Ευγενία
Τζάννε Αγγελική
Καραβά Ευδοκία
Μπαμπάλης Θωμάς
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Διδακτική των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας σε μαθητές με προβλήματα όρασης; Διδακτικές πρακτικές; Διδακτικά υλικά; Τεχνολογική υποστήριξη; Εκπαίδευση των καθηγητών Αγγλικής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
394 σ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)