Εφαρμογή της προσέγγισης "έμφαση στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου" στο μάθημα των αγγλικών: μιά καινοτομία για την ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου των νεαρών μαθητών στο ελληνικό δημόσιο δημοτικό σχολείο

Περίληψη

Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να ερευνήσει εάν η προσέγγιση «έμφαση στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου» (White & Arndt, 1991), η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στη διαδικασία της παραγωγής του γραπτού λόγου παρά στο αποτέλεσμα, μπορεί να βοηθήσει τους/τις νεαρούς/ρές μαθητές/τριες της έκτης δημοτικού του Ελληνικού δημόσιου σχολείου να αποκτήσουν περισσότερη ανεξαρτησία ως προς την παραγωγή γραπτού λόγου στα Αγγλικά. Η παρούσα έρευνα έλαβε χώρα σε δύο δημόσια δημοτικά σχολεία σε μία πόλη στη Βόρεια Ελλάδα κατά το σχολικό έτος 2007-2008, εξετάζοντας την κύρια υπόθεση: Η προσέγγιση «έμφαση στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου» βοηθάει τους/τις μαθητές/τριες της έκτης τάξης του Ελληνικού δημόσιου σχολείου να αναπτύξουν τις συγγραφικές τους δεξιότητες στα Αγγλικά. Με αυτό το στόχο, επιλέχθηκαν τυχαία δύο πειραματικές ομάδες και δύο ομάδες ελέγχου στα δύο συμμετέχοντα σχολεία. Το επίπεδο των μαθητών καθορίστηκε μέσω του Oxford Quick Placement test, το οποίο είναι ένα έγκυρο τεσ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to investigate whether the process writing (White & Arndt, 1991) approach to teaching writing, which focuses on the process rather than the product of writing, can enable young learners of the sixth grade of the Greek state primary schools to become independent writers in their L2.The present research was conducted in two state schools in a town in northern Greece during the school year 2007- 2008, addressing the main hypothesis: The process approach to writing helps sixth grade students of the Greek state primary schools develop their writing skills in English. To this end, two experimental and two control groups were randomly chosen in the two participating schools. The students’ level was specified through the Oxford Quick Placement test, which is a standardised test, and a pre-test defined their original writing performance, while a post-test detected their writing attainment at the end of the study. A questionnaire was administered to students in the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/25899
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/25899
ND
25899
Εναλλακτικός τίτλος
Implementing the process writing approach in the english language classroom: an innovation for the development of young learners' writing skills in the greek state primary school
Συγγραφέας
Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Σουγάρη Αρετή-Μαρία
Ψάλτου-Joycey Αγγελική
Αγαθοπούλου Ελένη
Σηφάκης Νικόλαος
Κουτσογιάννης Δημήτριος
Παπαδοπούλου Χάρις-Όλγα
Αλεξίου Θωμαή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου; Προσέγγιση <<έμφαση στη διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου>>; Ελληνικό δημόσιο δημοτικό σχολείο; Νεαροί μαθητές; Βιωματική μάθηση; Συνεργατική μάθηση; Μαθαίνω πώς να μαθαίνω; Προώθηση της αυτονομίας στην παραγωγή γραπτού λόγου στα αγγλικά και τη μητρική γλώσσα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 308 σ. και Β' τόμος 115 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ. + 1 Δισκέτες
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)