Μουσείο και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης για τα μουσεία και τους μουσειοπαιδαγωγούς

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να ερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη αναφορικά με το μουσείο, την σύνδεση αυτού με το σχολείο και τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τους με σημείο αναφοράς, αλλά και μέσο υλοποίησης την επιστήμη της μουσειοπαιδαγωγικής. Οι εκπαιδευτικοί ως βασικοί παράγοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι για την καλλιέργεια και την εν γένει αγωγή των μαθητών. Είναι αυτοί που συμβάλλουν στην ποιότητα της επικοινωνίας και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που βιώνει ο μαθητής κυρίως στο τυπικό περιβάλλον μάθησης (σχολείο). Το μουσείο ως άτυπο περιβάλλον μάθησης προσφέρει με τη σειρά του δυνατότητες και επιλογές μόρφωσης και μάθησης, οι οποίες αποκλίνουν αισθητά από τις σχολικές διαδικασίες και στεγανά. Η σχέση σχολείου & μουσείου βρίσκεται στο ερευνητικό στόχαστρο τα τελευταία χρόνια, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητάς της. Οι πρωταγωνιστές των δύο φορέων, εκπαιδευτικο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this dissertation is to investigate the views of teachers of Primary Education in Thessaloniki regarding the museum, its connection with the school and the way of communication and cooperation between them as a point of reference, as well as a means of realization of the science of museum education. Teachers as key players in the educational process are responsible for the cultivation and general education of students. It is they who contribute to the quality of communication and social interactions that the student experiences mainly in the formal learning environment (school). The museum as an informal learning environment offers, in turn, educational and learning options that deviate significantly from school processes and leaks.The relationship between school and museum has been in the focus of research over recent years, due to its particular importance and value. The protagonists of the two bodies, teachers and museum educators are the ones who finally shape the la ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42974
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42974
ND
42974
Εναλλακτικός τίτλος
Museum and Primary Education: the views of teachers of Primary Education in Thessaloniki for museums and museums' educators
Συγγραφέας
Σηφάκη, Σταυρούλα (Πατρώνυμο: Αργύριος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπασαλή Σαλή Αναστασία
Παππάς Θεόδωρος
Νικονάνου Κλεονίκη
Παπαϊωάννου Γεώργιος
Σαμπανίκου Ευαγγελία
Νάκου Ειρήνη
Μπούνια Αλεξάνδρα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μουσειολογία; Μουσειοπαιδαγωγική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
274 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)