Έντυπα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία και μνημεία (1985-2010): ιδεολογικές και παιδαγωγικές παράμετροι

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι τα έντυπα τα οποία σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται κατά τις εκπαιδευτικές δράσεις στα αρχαιολογικά μουσεία και χώρους. Εξετάζονται ειδικότερα τα έντυπα τα οποία έχουν παραχθεί κατά την τελευταία εικοσιπενταετία στον ελληνικό χώρο (1985-2010) και απευθύνονται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κεντρικός στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση των ιδεολογικών και παιδαγωγικών παραμέτρων που ενυπάρχουν στο σχεδιασμό αυτών των εντύπων. Με βάση τον παραπάνω στόχο η ανάλυση του περιεχομένου τους επιμερίστηκε αφενός στην ανίχνευση, καταγραφή και ερμηνεία των αναπαραστάσεων του αρχαίου παρελθόντος που εμφανίζεται σε αυτά και αφετέρου στην ανάδειξη των παιδαγωγικών αρχών που χαρακτηρίζουν το σχεδιασμό τους, όπως αυτές διαφαίνονται μέσα από τη διδακτική μεθοδολογία και τις μαθησιακές πρακτικές που υιοθετούν οι συγγραφείς τους. Οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι η Ποιοτική Ανάλυση Περιεχομένου και η Κριτική Ανάλυση Λόγου, καθώς κρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this study is the print material designed and used for educational activities in museums and archaeological sites in Greece. It examines specifically the forms produced during the last 25 years (1985-2010), directed mainly to pupils of primary schools. The main aim is to investigate the ideological and pedagogical parameters inherent in the design of these forms. Following this task, the analysis of their content is allocated firstly to the detection, recording and interpretation of representations of the ancient past as it appears in them and secondly to the emergence of the pedagogical principles that characterize their design, as seen through the teaching methodology and learning practices adopted by their authors. The research methods used is Qualitative Content Analysis and Critical Discourse Analysis, as these were considered to be most suitable for the investigation of the manner in which the educational discourse of the archaeological museums constitutes and repr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/31745
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/31745
ND
31745
Εναλλακτικός τίτλος
Printed materials of educational activities at the greek archaelogical museums and archaeological sites (1985-2010): ideological and pedagogical parameters
Συγγραφέας
Σακαλή, Όλγα (Πατρώνυμο: Θεόδωρος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαντωνίου Φωτεινή
Ρεπούση Μαρία
Μπιρμπίλη Μαρία
Κανατσούλη Μένη
Σκαλτσά Μαλαματένια
Μπίκος Κωνσταντίνος
Κασβίκης Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Έντυπα μουσειακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων; Ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι; Μουσειακή εκπαίδευση; Μουσειακές αφηγήσεις; Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου; Κριτική ανάλυση λόγου; Μουσειοπαιδαγωγικός λόγος; Φεμινιστική αρχαιολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xiv, 581 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)