Μουσειακοί χώροι για παιδιά: οργάνωση και χρήση του εκθεσιακού περιβάλλοντος

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να εξετάσει το φαινόμενο της ανάπτυξης παιδοκεντρικών μουσειακών χώρων και να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση ως προς τις μορφές οργάνωσης και χρήσης τους, τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά αλληλεπιδρούν με το εκθεσιακό περιβάλλον, καθώς και το είδος της εμπειρίας που αυτά αποκομίζουν από την επίσκεψή τους, αξιοποιώντας το οικολογικό-ενσώματο επιστημολογικό παράδειγμα.Προς τον σκοπό αυτό οργανώθηκε εμπειρική έρευνα, η οποία περιλάμβανε δύο φάσεις. Κατά την προκαταρκτική φάση χαρτογραφήθηκαν τα μουσεία που αξιοποιούν παιδοκεντρικές εκθεσιακές τεχνικές στην Ελλάδα, με χρήση ερωτηματολογίου στους φορείς που έχουν ειδικούς χώρους ή παιδοκεντρικές ρυθμίσεις εντός του γενικού εκθεσιακού χώρου (συμμετείχαν 199 μουσεία), καθώς και με επιτόπιες επισκέψεις, συνεντεύξεις και βιβλιογραφική/διαδικτυακή έρευνα σε παιδοκεντρικά μουσεία που λειτουργούν ως αυτόνομοι φορείς. Η κύρια φάση της έρευνας διεξήχθη σε δύο ελληνικά μουσεία, που επιλέχθηκαν ως χαρακτηριστικέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study aims to explore the phenomenon of the development of child-centered museums and to offer a deeper understanding of their organization and use, the ways in which children interact with the exhibition environment and the kind of experience they gain from their visit, by implementing the ecological-embodied epistemological paradigm. The empirical research consisted of two phases. During the preliminary phase museums that employ child-centered exhibition techniques in Greece were mapped, by using a questionnaire for those museums that have special spaces or child-centered arrangements within their main exhibition areas (a total of 199 museums responded), as well as by conducting site visits, interviews and bibliographical/web research for the child-centered museums that operate as autonomous entities. The main phase of the research was carried out in two Greek museums that were chosen as typical case-studies of child-centered museum environments: the Hellenic Children’s Museum, ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38267
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38267
ND
38267
Εναλλακτικός τίτλος
Museum spaces for children: organization and use of the exhibition environment
Συγγραφέας
Καλεσοπούλου, Δέσποινα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών . Τμήμα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Νικονάνου Κλεονίκη
Κακανά Δόμνα
Μπούνια Αλεξάνδρα
Γερμανός Δημήτρης
Νάκου Ειρήνη
Μπότσογλου Καφένια
Φιλιππουπολίτη Αναστασία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Παιδοκεντρικό μουσείο; Είδη παιδοκεντρικού εκθεσιακού σχεδίασμού; Οικολογική ψυχολογία; Οικοσυστηματική προσέγγιση; Προσφερόμενες δυνατότητες; Ψυχοπαιδαγωγικές ποιότητες εκθεσιακού περιβάλλοντος; Οπτική των παιδιών; Φαινομενογραφική προσέγγιση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xi, 571, εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)