Νέες μορφές εργασίας: μεταβολές του κοινωνικού γοήτρου στην εργασιακή οργάνωση: η περίπτωση των εργαζομένων στη ΔΕΗ

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται στις συνέπειες των ευέλικτων μορφών εργασίας στο κοινωνικό γόητρο των εργαζομένων. Το κοινωνιολογικό πρόβλημα που απασχόλησε τη διατριβή σχετίζεται με το κατά πόσο η ευέλικτη εργασία επηρεάζει και ως προς ποια κατεύθυνση το κοινωνικό γόητρο των εργαζομένων, καθώς και πως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι βιώνουν και αντιλαμβάνονται το κοινωνικό γόητρο που απορρέει από την εργασία. Από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία διαπιστώνεται ότι το κοινωνικό γόητρο των εργαζομένων που διαμορφώνεται μέσα από την εργασία τους καθορίζεται ή μεταβάλλεται βάση αντικειμενικών (συνθήκες εργασίας) και υποκειμενικών (κοινωνικές σχέσεις, βιώματα) παραμέτρων. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1970 και μετά, παρατηρούμε ότι οι αλλαγές στη ρύθμιση της εργασίας στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα και κατά κύριο λόγο οι αλλαγές στις ΔΕΚΟ, διαμορφώνουν ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αποσυλλογικοποίηση και προβλήματα που συνδέονται με το οικονομικό κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis focuses on the effects of the flexible forms of employment on the social prestige of employees. The sociological problem of the thesis has to do with, whether to what extent and to what direction the flexibility affects employees’ social prestige. And at the same time how the employees themselves experience and perceive the social prestige stemming from work.The international and Greek bibliography shows that the employees’ social prestige formed through their work, is defined or transformed by objective (working conditions) and subjective (social relations, experiences) factors. However, by the 1970s and onwards, the changes in the regulation of work in the primary, secondary and tertiary sector, and mostly the changes in the Public Utility Organizations, form a working environment characterized by instability, decollectivization and problems concerning the employees’ economic and social prestige.To examine the above, the case of the employees in the Greek Public Power Corp ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/38866
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/38866
ND
38866
Εναλλακτικός τίτλος
New forms of employment: transformations of social prestige in the work organization: the case of PPC’s employees
Συγγραφέας
Λώλης, Βασίλειος του Θωμάς
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών & Ψυχολογίας. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λύτρας Ανδρέας
Λαμπρέλλης Δημήτρης
Ψημμένος Ιορδάνης
Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
Τσίρης Παναγιώτης
Τσοτσορός Ευστάθιος
Οικονόμου Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνικό κύρος και γόητρο; Ευελιξία; ΔΕΗ; Επιχειρηματική λογική στο δημόσιο; Ενέργεια; Κοινωνική στρωμάτωση; Κοινωνιολογία της εργασίας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 344 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)