Παιδική ηλικία, μορφές παιδικής εργασίας και προστασία της παιδικής ηλικίας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα: συγκριτική κοινωνικοϊστορική προσέγγιση

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής, σε πρώτο επίπεδο, είναι η ανάδειξη των κυρίαρχων αντιλήψεων της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην παιδική ηλικία κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Για την κατασκευή μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης εικόνας σχετικά με την κατάσταση του παιδιού στην Ελλάδα, εξετάστηκαν το αξιακό και νομοθετικό πλαίσιο της εκάστοτε ιστορικής περιόδου, η ευμετάβλητη θέση του παιδιού στο κοινωνικό γίγνεσθαι και οι τρόποι αντιμετώπισής του από την κυρίαρχη τάξη. Σε δεύτερο επίπεδο, παρουσιάστηκαν οι μορφές που έλαβε η παιδική εργασία στους διάφορους τομείς της οικονομίας (και της παραοικονομίας), και συνάμα, οι πολιτικές προστασίας που ακολουθήθηκαν, είτε από το κράτος είτε από την ιδιωτική πρωτοβουλία, όσον αφορά στην φροντίδα και μέριμνα της παιδικής ηλικίας από τους κινδύνους της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα είναι η ιστορική – συγκριτική ανάλυση και ειδικότερα, ως ερευνητική στρατηγική, η διαμόρφωση αιτια ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the thesis, in the first level, is the emergence of dominant perceptions of Greek society towards childhood during the 20th century. To construct a fullest possible picture of the situation of children in Greece, examined the values and the legal framework of each historical period, the variable position of the child in society and how the child treated from the dominant class. In the second level, presented the forms taken by child labour in various sectors of the economy (and the underground economy), and yet, protection policies followed, either by the State or by private initiative, regarding the care and concern of the children from the dangers of the public and private sphere. The method used to arrive at reliable conclusions is the historical – comparative analysis and in particular, as a research strategy, the configuration of explanation through comparison and confrontation of different historical periods, focusing on childhood in Greece (interpretation of historica ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/30510
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/30510
ND
30510
Εναλλακτικός τίτλος
Childhood, forms of child labour and protection of childhood in Greece in the 20th century: comparative socio-historical approach
Συγγραφέας
Βαλασσόπουλος, Ευάγγελος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Λύτρας Ανδρέας
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Λεοντσίνης Γεώργιος
Πρόντζας Ευάγγελος
Τσοτσορός Ευστάθιος
Τσομπάνογλου Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Παιδική εργασία; Παιδική ηλικία; Προστασία της παιδικής ηλικίας; Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας; Ιστορία της παιδικής ηλικίας; Κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα; Παιδική φτώχεια; Παράνομη διακίνηση και εμπορία παιδιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
400 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)