Μελέτη της επίδρασης ουσιών με μυκητοκτόνο-κυτταροτοξική δράση σε κυτταρικούς πληθυσμούς με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά μέσω μετά-μεταγραφικής τροποποίησης αυτών για χρήση σε βιοαισθητήρες

Περίληψη

Ο όρος οξειδωτικό στρες αναφέρεται στην κατάσταση, κατά την οποία ηισορροπία ανάµεσα στους οξειδωτικούς παράγοντες και την αντιοξειδωτική άµυναενός οργανισμού διαταράσσεται σηµαντικά υπέρ των πρώτων, οδηγώντας έτσι στηβλάβη των κυτταρικών συστατικών. Οι ελεύθερες ρίζες και οι ενεργές μορφέςοξυγόνου είναι δραστικές ενώσεις που παράγονται φυσικά και μπορούν να ασκήσουντόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις στα βιολογικά συστήματα. Για τονπεριορισμό των επιβλαβών επιπτώσεων, οι οργανισμοί διαθέτουν πολύπλοκασυστήματα προστασίας, τα αντιοξειδωτικά συστήματα. Αυτά τα συστήματααποτελούνται από αντιοξειδωτικά ένζυμα (CAT, GPx, SOD) και από μη-ενζυμικάαντιοξειδωτικά. Η διαταραχή μεταξύ της παραγωγής ελευθέρων ριζών και τηςαντιοξειδωτικής άμυνας οδηγεί σε μία οξειδωτική κατάσταση, που εμπλέκεται στηδιαδικασία της γήρανσης και σε παθολογικές καταστάσεις (π.χ. καρκίνος, ασθένειαParkinson).Τα τελευταία χρόνια το ξενοβιοτικά-επαγώμενο οξειδωτικό στρες, ως μηχανισμόςτοξικότητας, έχει γίνει αντικε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Oxidative stress is defined as a disturbance in the balance between theproduction of reactive oxygen species (free radicals) and antioxidant defenses. Freeradicals and reactive oxygen species are naturally occurring reactive compounds thatexert both positive and negative effects. To counteract the harmful effects, organismshave developed complex defense mechanisms that constitute the antioxidantresponse mechanisms. These mechanisms include antioxidant enzymes (CAT, GPx,SOD) and non-enzymatic antioxidants (vitamin C, GSH). The imbalance betweenfree radical production and antioxidant defenses leads an oxidative state, which isassociated with the process of aging and with pathological conditions such as cancerand Parkinson's disease.In recent years, xenobiotics-induced oxidative stress as a mechanism of toxicityhas been the subject of extensive research. The present study is focused on arelatively new class of xenobiotics, strobilurins, which act as inhibitors of cellularrespiration, disr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37783
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37783
ND
37783
Εναλλακτικός τίτλος
Studies of cytotoxic compounds with fungicidal action on mammalian cell lines and utilization of post-transcriptional modification for their application on cellular biosensors
Συγγραφέας
Φλαμπούρη, Ευαγγελία (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. Τμήμα Βιοτεχνολογίας. Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κίντζιος Σπυρίδων
Κλώνης Ιωάννης
Ηλιόπουλος Ηλίας
Λάμπρου Νικόλαος
Ντούνη Ελένη
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
Σκανδάμης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Τοξικολογία; Ξενοβιοτικά; Οξειδωτικό στρες; Βιοαισθητήρες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
170 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)