Βιοεξυγίανση και αξιοποίηση αναερόβια επεξεργασμένων αγροτο-κτηνοτροφικών και αστικών οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη χρήση μικροφυκών

Περίληψη

Η καλλιέργεια μικροφυκών στις απορροές των μονάδων παραγωγής βιοαερίου αποτελεί μία καινοτόμο και υποσχόμενη εναλλακτική διαχείρισης του υγρού κλάσματος των χωνευμένων υπολειμμάτων, επιτυγχάνοντας αποτελεσματική απομάκρυνση οργανικών και ανόργανων συστατικών, παράγοντας πολύτιμη βιομάζα για την παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων και μειώνοντας σημαντικά το κόστος της καλλιέργειας. Ωστόσο, το σκούρο χρώμα και η θολερότητα των απορροών, η τοξική συγκέντρωση αμμωνίας, η έλλειψη απαραίτητων θρεπτικών συστατικών και η παρουσία παρεμποδιστών, αποτελούν προκλήσεις για την εφαρμογή της τεχνολογίας, καθιστώντας απαραίτητη την ανάπτυξη στρατηγικών βελτιστοποίησης της διεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της παρούσας Διατριβής ήταν η επεξεργασία χωνευμένων αγροτο-κτηνοτροφικών και αστικών οργανικών αποβλήτων μέσω της χρήσης μικροφυκών και η αξιοποίησή τους για την παραγωγή πολύτιμων βιο-προϊόντων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι αναερόβιων απορροών, εννέα είδη μικροφυκών και αξιολο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Microalgal cultivation in effluents from biogas production units, digestates, represents a promising alternative to conventional management of the produced liquid fraction, since significant removal of organic and inorganic components can be accomplished, valuable biomass can be produced, and cultivation cost can diminish. However, several challenges including dark color and high turbidity, ammonia toxicity, insufficient concentration of fundamental nutrients and presence of inhibitors, have to be addressed in order to effectively optimize the process. To this end, the purpose of the present PhD thesis was the bioremediation and valorization of anaerobically digested agro-industrial and municipal organic wastes for the production of valuable bio-products, through use of microalgae. In this respect, two different types of digestates and nine microalgal species were used, various culture conditions were tested, and different growth parameters and potential uses of the produced biomass we ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2021)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46664
ND
46664
Εναλλακτικός τίτλος
Bioremediation and valorization of anaerobically digested agricultural and municipal organic waste for production of biotechnological added value products through use of microalgae
Συγγραφέας
Κούτρα, Ελένη Κωνσταντίνος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Τομέας Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Κορνάρος Μιχαήλ
Κούκος Ιωάννης
Γραμματικόπουλος Γεώργιος
Βαγενάς Δημήτριος
Μαντζαβίνος Διονύσιος
Παρασκευά Χριστάκης
Ντούγιας Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μικροφύκη; Χωνευμένα υπολείμματα; Αγροτο-κτηνοτροφικά απόβλητα; Βιοεξυγίανση; Φωτοσυνθετική απόδοση; Σύσταση βιομάζας; Λιπαρά οξέα; Αντιμικροβιακή δράση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
160 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.