Μελέτη της επίδρασης της ενδοκυττάριας σηματοδότησης του συστήματος ER-EGFR-IGFR στην έκφραση μακρομορίων που εμπλέκονται στο μεταστατικό δυναμικό του καρκίνου του μαστού

Περίληψη

O καρκίνος του μαστού αποτελεί την πιο συνήθη κακοήθεια στο γυναικείο φύλο με πάνω από δύο εκατομμύρια νέα περιστατικά το χρόνο. Η σχέση του καρκίνου του μαστού με την παραγωγή ενδοκρινών ορμονών, όπως η οιστραδιόλη και η προγεστερόνη, είναι σημαντική, καθώς το ποσοστό των περιστατικών του καρκίνου του μαστού που σχετίζονται με τα επίπεδα έκφρασης των ορμονικών υποδοχέων είναι υψηλό (80%). Με βάση πρόσφατες μελέτες του εργαστηρίου Βιοχημείας, έχει δειχθεί ότι η έκφραση των οιστρογονοϋποδοχέων (ERs) παίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία των κυττάρων και στον έλεγχο των επιπέδων έκφρασης των βιομορίων του εξωκυττάριου χώρου (ECM). Ο ECM αποτελεί ένα δίκτυο μακρομορίων που εκτός από τη δομική του λειτουργία, παίζει σημαντικό λειτουργικό ρόλο δρώντας ως δίκτυο παροχής σηματοδοτικών μορίων με τη μορφή υποδοχέων ή συνυποδοχέων είτε ως ρυθμιστικός μηχανισμός της συγκέντρωσης και της διαθεσιμότητας των αυξητικών παραγόντων κά. Στις νεοπλασίες η γονιδιακή έκφραση των μορίων του ECM καθώς και τα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Breast cancer is one of the most common malignancies with over two million new cases per year. Hormone-dependent breast cancer is highly associated with the secretion of endocrine hormones, such as estradiol and progesterone, and the high expression levels of hormone receptor characterize 80% of breast cancer cases. Based on recent studies from our laboratory, the expression of estrogen receptors (ERs) has significant role on cell functions and on regulation of extracellular matrix (ECM) biomolecules expression levels. ECM is a network of macromolecules, which has except of a structural role, an important functional role as a network of signaling molecules that act as receptors, co-receptors or regulate the storage and release of growth factors. In malignancies the expression levels of ECM molecules as well their structural characteristics can be modified leading to a different ECM organization and functional properties. This thesis is focused on the role of syndecans in metastatic pot ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37101
ND
37101
Εναλλακτικός τίτλος
Study of the effect of the intracellular signaling system of the ER-EGFR-IGFR in the expression of macromolecules involved in the metastatic potential of breast cancer
Συγγραφέας
Αφράτης, Νικόλαος Αντώνιος
Ημερομηνία
2015
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων
Εξεταστική επιτροπή
Καραμάνος Νικόλαος
Θεοχάρης Αχιλλέας
Κλέτσας Δημήτριος
Couchman John
Κατσώρης Παναγιώτης
Βύνιος Δημήτριος
Σκανδάλης Σπυρίδων
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Καρκίνος μαστού; Συνδεκάνες; Υποδοχέας του επιθηλιακού αυξητικού παράγοντα - (EGFR); IGF-ΙR; Κανάλια ασβεστίου; Μετασχηματισμός επιθηλιακών κυττάρων σε μεσεγχυματικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
198 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.