Το θρησκευτικό προσκύνημα ως τουριστική εμπειρία

Περίληψη

H παρούσα διδακτορική διατριβήμε τίτλο «Το θρησκευτικό προσκύνημα ως τουριστική εμπειρία» έχει ως αντικειμενικό σκοπότη θεωρητική διερεύνηση και την εμπειρική εκτίμηση του θρησκευτικού προσκυνήματος ως εμπειρίας,προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός συμβολής του στην τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας. Με βάση τον κύριο στόχο της έρευνας, σε θεωρητικό επίπεδο εξετάστηκαν, η προβληματική του θρησκευτικού προσκυνήματος στην τουριστική βιβλιογραφία, η εμπειριοκρατική θεώρηση της ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς, η οριοθέτηση της θρησκευτικής εμπειρία ως κίνητρο, καθώς οι προσδιοριστικοί παράγοντες και η δομή της θρησκευτικής και προσκυνηματικής εμπειρίας. Σε εμπειρικό επίπεδο, διεξήχθη έρευναμε τη χρήση κατάλληλα δομημένου ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε σε φορείς της εκκλησιαστικής κοινότητας για να διερευνηθεί η συμβολήτης προσκυνηματικής εμπειρίας στην ανάπτυξη του θρησκευτικού της Ελλάδας. Από την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, προέκυψε ότι η προσκυνηματι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present doctoral thesis entitled "The religious pilgrimage as a touristic experience" has as its objective the theoretical investigation and the empirical evaluation of the religious pilgrimage as an experience, in order to assess the degree of its contribution to the tourism development of Greece. Based on the main objective of the research, at a theoretical level, the problem of religious pilgrimage in the tourism literature was examined, the empiricist view of the development of religious tourism in Greece and internationally, the delimitation of the religious experience as a motivation, as well as the determining factors and the structure of the religious and pilgrimage experience. At an empirical level, research was conducted using a properly structured questionnaire addressed to church community actors to investigate the contribution of the pilgrimage experience to the development of the religious in Greece. From the assessment of the research results, it emerged that the pil ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2025)
DOI
10.12681/eadd/56058
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/56058
ND
56058
Εναλλακτικός τίτλος
The religious pilgrimage as a touristic experience
Συγγραφέας
Τσόρβας, Παρασκευάς-Ισίδωρος (Πατρώνυμο: Φίλλιπος)
Ημερομηνία
2024
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Λαγός Δημήτριος
Γαϊτάνης Βασίλειος
Πουλάκη Ιουλία
Γλαβέλη Νίκη
Κόντης Αλέξιος-Πατάπιος
Μαρινάκος Κωνσταντίνος
Παπαδοπούλου Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά
Θρησκευτικός τουρισμός; Προσκύνημα; Θρησκευτική/προσκυνηματική εμπειρία; Τουριστική βιομηχανία; Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.