Μελέτη των διαδικασιών ενσωμάτωσης των εκπαιδευτικών εφαρμογών των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση των μελλοντικών νηπιαγωγών

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Ειδικότερα αφορά στη μελέτη του θεωρητικού μοντέλου της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) και εστιάζει στη διερεύνηση του τρόπου και του βαθμού ενσωμάτωσης των ΤΠΕ από φοιτητές, -τριες προσχολικής αγωγής στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στην αρχική τους εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται α) οι τρεις διακριτές περιοχές γνώσης της ΤΠΓΠ καθώς και ο συνδυασμός τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων με ΤΠΕ από φοιτητές, -τριες του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών, β) ο βαθμός συνέπειας ανάμεσα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση και γ) η σύγκριση ανάμεσα σε φοιτητές, -τριες με ή χωρίς εμπειρία σε τάξη.Για την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων προτείνεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η ΤΠΓΠ μετατρέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research is situated within the research area of implementation of Information and Communication Technologies (ICT) in education. In particular, it regards to the study of the theoretical model of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) and focuses on exploring the method and degree of ICT integration by students of preschool education during their initial training. In this context we investigate a) the three distinct areas of knowledge TPACK as well as their combination in designing and implementation of activities with ICT by students of the Department of Educational Science and Early Childhood Education (DESECE) of the University of Patras, b) the degree of consistency between the design and the implementation phase and c) the comparison between students with or without experience in the classroom.For the analysis of the research data it is suggested a whole framework according which the TPACK is converted into an analysis model and a coding scheme. Codes were deriv ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/37045
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/37045
ND
37045
Συγγραφέας
Τζαβάρα, Αγγελική (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εξεταστική επιτροπή
Κόμης Βασίλειος
Ραβάνης Κωνσταντίνος
Ζαγούρας Χαράλαμπος
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Σωτηρόπουλος Λεωνίδας
Εργαζάκη Μαρία
Τσέλιος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Προσχολική εκπαίδευση και ΤΠΕ; Τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου; Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί; Σχεδιασμός και Υλοποίηση Δραστηριοτήτων με ΤΠΕ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
352 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)