Ετερογενής κατάλυση οργανικών αντιδράσεων από νανοσωματίδια μετάλλων προσροφημένων σε TiO2

Περίληψη

Στην παρούσα ερευνητική εργασία μελετήθηκε η κυκλοποίηση 1,6-ενυνίων καταλυόμενη από νανοσωματίδια χρυσού προσροφημένα στην επιφάνεια τιτάνιας (Au/TiO2), καθώς και η ενεργοποίηση 1,2-δισιλανίων και 1,2-βοριοσιλανίων οδηγώντας σε ποικίλους μετασχηματισμούς, όπως η υδρόλυση και αλκοόλυση δισιλανίων και η προσθήκη δισιλανίων και PhMe2SiBpin σε αλκύνια παρουσία Au/TiO2 και η μηχανιστική μελέτη των αντιδράσεων αυτών. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται ως εξής:•Ο Au/TiO2 καταλύει την κυκλοποίηση 1,6-ενυνίων, για πρώτη φορά κάτω από ετερογενείς συνθήκες. Βρέθηκε ότι το κύριο μηχανιστικό μονοπάτι περιλαμβάνει μια αρχική 5-exo κυκλοποίηση προς τον στερεοεκλεκτικό σχηματισμό ενδιάμεσων κυκλοπροπυλο καρβενίων χρυσού.•Παρουσιάστηκε το πρώτο παράδειγμα ενεργοποίησης 1,2-δισιλανίων καταλυόμενη από Au, με τη χρήση νανοσωματιδίων Au/TiO2, οδηγώντας σε υδρόλυση και αλκοόλυση συμμετρικών δισιλανίων, καθώς και σε αναγωγή tert-βενζυλικών αλκοολών. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία παρουσιάζεται περισσότερο αποτελεσματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present thesis, the cyclization of 1,6-enynes catalyzed by gold nanoparticles supported on titania (TiO2) was studied, as well as the activation of 1,2-disilanes and 1,2-silaboranes following a variety of transformations. These include hydrolysis and alcoholysis of disilanes and addition of disilanes and PhMe2SiBpin to alkynes in the presence of Au/TiO2. Mechanistic studies were performed on each reaction. The results can be summarized as follows: •Au/TiO2 catalyzes the cyclization of 1,6-enynes, providing the first heterogeneous Au protocol for this transformation. It was found that the main pathway involves a 5-exo cyclization forming stereoselectively cyclopropyl gold carbenes as intermediates.•The first example of activation of 1,2-disilanes catalyzed by Au was presented, using Au/TiO2, leading to hydrolysis and alcoholysis of symmetrical disilanes, as well as, to reduction of tert-benzylic alcohols. This methodology seems more effective than that described by a Pd(0) catal ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/36586
ND
36586
Εναλλακτικός τίτλος
Heterogeneous catalysis of organic reactions by metal nanoparticles supported on TiO2
Συγγραφέας
Γρυπάρης, Χάρης του Δημήτριος
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Στρατάκης Μανώλης
Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος
Hermenegildo Garcia
Ορφανόπουλος Μιχαήλ
Κατερινόπουλος Χαράλαμπος
Σμόνου Ιουλία
Αρματάς Γεράσιμος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ενύνια; Ετερογενής κατάλυση; 1,2-δισιλάνια; 5-exo κυκλοποίηση; Δισιλυλίωση; Αλκύνια; Στερεοεκλεκτικά; Βοριοσιλυλίωση; Τοποεκλεκτικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xii, 312 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)