Η διαχείριση του θυμού ως μέσο ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης: ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε φοιτητές

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στο να εξετάσει εάν ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης σχετικό με τη διαχείριση του θυμού επιφέρει βελτιώσεις στη Συναισθηματική Νοημοσύνη νεαρών ατόμων. Το Πρόγραμμα Παρέμβασης που σχεδιάστηκε για το σκοπό της παρούσας μελέτης, αποτελεί προσαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα του προγράμματος διαχείρισης του θυμού των Reilly & Shopshire (2002). Το Πρόγραμμα αυτό, το οποίο τροποποιήθηκε και εμπλουτίστηκε με επιπρόσθετες ασκήσεις με σκοπό να εξυπηρετήσει επαρκώς τους στόχους της παρούσας μελέτης, βασίζεται στο γνωστικό-συμπεριφοριστικό μοντέλο θεραπείας της συμπεριφοράς (cognitive behavioral therapy- CBT), Το Πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 113 φοιτητές, ηλικίας 20-23 ετών, επί έξι μήνες για μία και μισή ώρα κάθε εβδομάδα. Πριν την έναρξη της παρέμβασης, κατά τη διάρκειά της και μετά την ολοκλήρωσή της οι συμμετέχοντες σε αυτή, καθώς και μια ομάδα φοιτητών αντίστοιχης ηλικίας με τους συμμετέχοντες στην παρέμβαση, συμπλήρωσαν μια σειρά από εωτηματολόγια, τα οποία αξιολογού ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation seeks to examine whether an Intervention Program related to Anger Management may improve the Emotional Intelligence of young people. The Intervention Program which was used in this study is an adaptation to Greek reality of the cognitive-behavioral Anger Management Program designed by Reilly & Shopshire (2002). The Greek version of the above Program has been broadened and enriched by a number of additional exercises in order for the goals of the present research to be addressed properly.The subjects of the study were one hundred and thirteen (113) university students 20-23 years old who participated in the intervention program for one and a half hours per day during a 6-month period. Before, during and after the intervention the students participating in it as well as another group of students being of the same age as the main participants completed a battery of questionnaires evaluating various aspects of Emotional Intelligence.The results indicated that the i ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28633
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28633
ND
28633
Εναλλακτικός τίτλος
Anger management as a tool for the emotional intelligence development: an intervention program for students
Συγγραφέας
Αγγελοπούλου, Ευθυμία (Πατρώνυμο: Θωμάς)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Καφέτσιος Κρίτων
Αντωνοπούλου Αικατερίνη
Καΐλα Μίνως
Κλεφτάρας Γεώργιος
Κουτρούμπα Κωνσταντίνα
Ζμπάινος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαχείριση θυμού; Συναισθηματική νοημοσύνη; Παρέμβαση θυμού; Διεκδικητικότητα; Εκφραστικό γράψιμο; Επικοινωνιακά μυστικά; Συγχώρεση; Χαλάρωση με κοιλιακές αναπνοές; Νοητική αναπλαισίωση; Θετικά συναισθήματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
289 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)