Εξέλιξη και δράση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε καμπύλους χώρους

Περίληψη

Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η διερεύνηση της επίδρασης της καμπυλότητας στον ηλεκτρομαγνητικό τομέα και αντιστρόφως, χρησιμοποιώντας τον συναλλοίωτο 1+3 φορμαλισμό. Τα πρώτα δύο κεφάλαια είναι εισαγωγικά όπου παρουσιάζονται τα απαραίτητα γεωμετρικά και φυσικά εργαλεία για τα επόμενα κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 2 εισάγουμε τη συναλλοίωτη διάσπαση 1+3 και δίνονται οι γενικές εκφράσεις διάδοσης και περιορισμού που καθορίζουν το Einstein-Maxwell φυσικό σύστημα. Στα κεφάλαια που ακολουθούν ασχολούμαστε με συγκεκριμένα όρια αυτών των εκφράσεων ώστε να περιγράψουμε τρις διαφορετικές φυσικές περιπτώσεις. Ονόματι, τη βαρυτική κατάρρευση και τη δημιουργία δομής, την αλληλεπίδραση βαρυτικής και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την εξέλιξη των κοσμολογικών μαγνητικών πεδίων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις βρέθηκαν συγκεκριμένες επιδράσεις από την αλληλεπίδραση του βαρυτικού και ηλεκτρομαγνητικού τομέα.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis is to investigate the effects of curvature on the electromagnetic sector and vice versa, using the 1+3 covariant formalism. The first two chapters are introductory where we represent the necessary geometrical and physical machinery for the following chapters. In chapter two we introduce the 1+3 covariant `split' and provide the general propagation and constrain formulas that govern the Einstein-Maxwell physical system. In the chapters to follow we consider particular limits of this propagation and constrain formulas in order to describe three different physical situations. Namely, the gravitational collapse and structure formation, the interaction between gravitational and electromagnetic waves and the evolution of cosmological magnetic fields. In all these cases we find particular effects from the interplay between the gravitational and electromagnetic sectors.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34897
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34897
ND
34897
Εναλλακτικός τίτλος
Evolution and effect of electromagnetic fields in curved spaces
Συγγραφέας
Κουρέτσης, Αλέξανδρος-Παναγιώτης (Πατρώνυμο: Αθανάσιος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής. Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής. Εργαστήριο Αστρονομίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσάγκας Χρήστος
Στεργιούλας Νικόλαος
Σπύρου Νικόλαος
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Νικολαΐδης Αργύριος
Σταυρινός Παναγιώτης
Μελετλίδου Ευθυμία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
Λέξεις-κλειδιά
Γενική σχετικότητα; Ηλεκτρομαγνητισμός; Κοσμολογία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
180 σ., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)