Αυτο-αφφινικά φράκταλ: προσδιοριστικές και τυχαίες κατασκευές

Περίληψη

Η διατριβή αυτή είναι μία μελέτη ιδιοτήτων που σχετίζονται με διάσταση προσδιοριστικών και τυχαίων αυτό-αφφινικών συνόλων. Αυστηρά αυτό-αφφινικά σύνολα (μη τυχαίες κατασκευές) θεωρούνται στο Κεφάλαιο 1, ενώ το Κεφάλαιο 2 πραγματεύεται στατιστικά αυτό-αφφινικά σύνολα (τυχαίες κατασκευές).Στο Κεφάλαιο 1 θεωρούμε αυτό-αφφινικά σύνολα που γεννώνται από αφφινικούς μετασχηματισμούς S1,…,SN που υπόκεινται σε κάποιους συγκεκριμένους περιορισμούς. Το αυτό-αφφινικό σύνολο είναι το μοναδικό μη κενό συμπαγές σύνολο Λ που ικανοποιεί την Λ = S1(Λ) U…U SN(Λ). Προσδιορίζουμε τις διαστάσεις Minkowski (box dimension) και Hausdorff τέτοιων συνόλων και δίνουμε ικανές και αναγκαίες συνθήκες ώστε η διάσταση Minkowski να ισούται με την διάσταση Hausdorff. Οι ίδιες αυτές συνθήκες είναι επίσης και ικανές και αναγκαίες ώστε το μέτρο Hausdorff του συνόλου να είναι θετικό και πεπερασμένο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συνθήκες αυτές δεν ικανοποιούνται. έτσι συνήθως οι δύο διαστάσεις δεν είναι ίσες και το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis is a study of dimensional properties of deterministic and random self-affine sets. Strictly self-affine sets (deterministic constructions) are considered in Chapter 1, while Chapter 2 deals with statistically self-affine sets (random constructions).In Chapter 1 we consider self-affine sets generated by affine transformations S1,…,SN subject to certain restrictions. The self-affine set is the unique nonempty compact set Λ satisfying Λ = S1(Λ) U…U SN(Λ). We determine the box and Hausdorff dimensions of such sets and give necessary and sufficient conditions for the box dimension to equal the Hausdorff dimension. These same conditions are also necessary and sufficient for the Hausdorff measure of the set to be positive and finite. In most cases these conditions are not satisfied; so typically the two dimensions are not equal and the Hausdorff measure of the set is either zero or infinite. Even though the sets considered in Chapter 1 are deterministic the methods used are la ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34802
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34802
ND
34802
Εναλλακτικός τίτλος
Self-affine fractals: deterministic and random constructions
Συγγραφέας
Γατζούρας, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
1992
Ίδρυμα
Purdue University. College of Science. Department of Statistics
Εξεταστική επιτροπή
Lalley Steven
Sellke Thomas
Davis Burgess
Protter Philip
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Αυτο-αφφινικό; Διάσταση Hausdorff; Διάσταση Minkowski (box); Στατιστικά αυτό-αφφινικό; Μέτρο Hausdorff
Χώρα
Η.Π.Α.
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
81 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)