Αντιστοίχιση σημείων με γεωμετρικούς περιορισμούς

Περίληψη

Στα πλαίσια της διατριβής παρουσιάζονται και αναλύονται τα θεωρητικά και πειραματικά στάδια μιας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της γεωμετρικής συνέπειας αντιστοιχιών σημείων σε ασθενώς βαθμονομημένα σενάρια και άγνωστες σκηνές. Δεδομένων σημείων ενδιαφέροντος που εξάγονται από δύο εικόνες από κάποιον αλγόριθμο τοπικών χαρακτηριστικών και για τα οποία υπάρχει μια αρχική εκτίμηση της μεταξύ τους αντιστοίχισης, επιχειρείται η επιβεβαίωσή τους με χρήση γεωμετρικών χαρακτηριστικών του προβολικού χώρου. Η μελέτη γίνεται αρχικά στα πλαίσια της ασθενούς βαθμονόμησης, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει κάποια περιορισμένη πληροφορία για τη διάταξη των καμερών, αλλά χωρίς καμία πληροφορία για την τριδιάστατη σκηνή. Στην πορεία σχολιάζονται τα θεωρητικά και πρακτικά θέματα της μαθηματικής ανάλυσης, της πειραματικής προσέγγισης καθώς και της υλοποίησης των μεθόδων της διατριβής. Η κεντρική ιδέα της προτεινόμενης μεθοδολογίας χρησιμοποιεί μια εικονική γεωμετρική κατασκευή μέσω της οποίας υπολογίζετ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis we present and analyse the theoretical and experimental steps of a methodology for the evaluation of the geometric consistency of point-pair matches in weakly calibrated scenes. Given interest points that are extracted by a local feature algorithm and putative matches among them according to some local photometric measures, we attempt their verification using purely geometric characteristics in projective spaces. The initial approach is done in a weakly calibrated framework, which means that some information for the camera pair is available, but no assumptions are made for the observed point configurations in 3-dimensional space. During the course we comment on the theoretical and practical problems of the mathematical analysis, the experimental approach as well as the implementation of the proposed algorithms. The central idea of the proposed methodology utilises a virtual geometric construction through which a scalar quantity is calculated, which is subsequently evalu ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28493
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28493
ND
28493
Εναλλακτικός τίτλος
Point matching with geometric constraints
Συγγραφέας
Παπαχρήστου, Χρήστος (Πατρώνυμο: Χαράλαμπος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Ντελόπουλος Αναστάσιος
Στρίντζης Μιχαήλ
Δουλγέρη Ζωή
Δανιηλίδης Κωνσταντίνος
Μήτκας Περικλής
Πέτρου Λουκάς
Λουράκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά
Αντιστοίχιση σημείων; Αναρμονικόι λόγοι; Δειγματοληψία; Στατιστική ταξινόμηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxii, 126 σ., εικ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)