Νέες παραγοντοποιήσεις και μηχανιστικές μελέτες σε αντιδράσεις του φουλερενίου C60 και του αζαφουλερενίου (C59N)2: εφαρμογή νέων υλικών C60/Al2O3 και C60/SiO2 στην ετερογενή φωτοκατάλυση

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει: α) τη σύνθεση νέων παραγώγων ανοικτού κλωβού του φουλερενίου C60, β) τη σύνθεση νέων μονομερών παραγώγων του αζα[60]φουλερενίου, γ) τη μελέτη του μηχανισμού της μέσω ελευθέρων ριζών προσθήκης άρυλοαλκανίων στο αζα[60]φουλερένιο, δ) τη μελέτη του μηχανισμού της αντίδρασης ηλεκτρονιόφιλης αρωματικής υποκατάστασης μεταξύ του ιμινιακού κατιόντος του αζαφουλερενίου και ηλεκτρονιακά πλούσιων αρενίων, ε) τη μελέτη της αντίδρασης φωτοεπαγόμενης μεταφοράς ηλεκτρονίου από ηλεκτρονιακά πλούσια αρένια στο ιμινιακό κατιόν του αζαφουλερενίου, και στ) την εφαρμογή νέων υλικών C60/Al2O3 και C60/SiO2 στην ετερογενή φωτοκατάλυση. Το Πρώτο Κεφάλαιο αφορά τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό πέντε νέων παραγώγων ανοικτού κλωβού του φουλερενίου C60. Για το χαρακτηρισμό των νέων παραγώγων χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματοσκοπία μάζας, φασματοσκοπία υπερύθρου, φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού, όπως επίσης και ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation describes: a) the synthesis and characterization of new open cage [60]fullerene adducts, b) the synthesis and characterization of new aza[60]fullerene monoadducts, c) a mechanistic study in the thermal reaction between C59N• and arylalkanes, d) a mechanistic study in the electrophilic aromatic substitution reaction between the azafullerenium carbocation C59N+ and electron rich aromatics, e) the photoinduced electron transfer reaction between the azafullerenium carbocation C59N+ and electron rich aromatics, and f) the application of the newC60/Al2O3 and C60/SiO2 surfaces in heterogeneous photo-oxidations. The principal findings are as follows: First Chapter: Two novel open-cage fullerene derivatives bearing a 12- membered-ring orifice on the fullerene cage have been isolated. Removal of the NMEM protective group led to the first open cage [60]fullerene derivative without organic addends on the rim of the orifice. Moreover, the addition reaction of the NMEM-ketolactam ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33536
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33536
ND
33536
Εναλλακτικός τίτλος
New functionalization and mechanistic studies on the reactions of fullerene C60 and azafullerene (C59N)2: application of the new C60/Al2O3 and C60/SiO2 surfaces in heterogeneous photocatalysis
Συγγραφέας
Βουγιουκαλάκης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2004
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ορφανόπουλος Μιχαήλ
Κατερινόπουλος Χαράλαμπος
Πρασσίδης Κοσμάς
Χανιωτάκης Νικόλαος
Κιτσόπουλος Θεοφάνης
Στρατάκης Εμμανουήλ
Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Φουλερένιο C60; Aζαφουλερένιο (C59N)2; Αζα[60]φουλερένιο C59N+; Ετερογενή φωτοκατάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2, xvii, 166 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)