Φωτοχημικές αντιδράσεις του διεγερμένου οξυγόνου με αλκένια, διένια και πυρρόλια. Ετερογενής φωτοοξείδωση οργανικών μορίων σε Nafion-Na+ μεμβράνες

Περίληψη

H παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με τις φωτοευαισθητοποιού-μενες οξειδώσεις οργανικών ενώσεων με το διεγερμένο μοριακό οξυγόνο (1Ο2, 1Δg) και περιλαμβάνει την μελέτη: (1) της επίδρασης του ηλεκτρονιακού παράγοντα και του διαλύτη στην τοποεπιλογή της αντίδρασης ενίου των 1Ο2 ή τριαζολινοδιονών (RTAD) με κατάλληλα τρι- και τετρα-υποκατεστημένα αλκένια, (2) της στερεοχημείας της αλλυλικής οξείδωσης, (3) του μηχανισμού των αντιδράσεων ενίου, [2+2] και [4+2] κυκλοπροσθηκών του 1Ο2 ή RTAD με κυκλοπρόπυλο υποκατεστημένα υποστρώματα, (4) της ενσωμάτωσης και φωτοοξείδωσης αλκενίων σε Nafion-Na+ μεμβράνες και (5) της φωτοοξείδωσης Ν-υδροξυαλκυλο υποκατεστημένων πυρρολίων. Στο Πρώτο Κεφάλαιο μελετήθηκε αρχικά η επίδραση του ηλεκτρονιακού παράγοντα στην τοποεπιλογή της αλλυλικής οξείδωσης με στερεοεκλεκτικά ισοτοπικά επισημασμένα ισοβουτενυλοαρένια. Βρέθηκε πως το ποσοστό των προϊόντων ενίου εξαρτάται από την ηλεκτρονική φύση του παρα-υποκαταστάτη. Συγκριτικά, πραγματοποιήθηκε και η αντίδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation describes the singlet oxygen (1O2, 1Δg) oxidations of organic unsaturated substrates. The main findings of this work are: (a) the electronic and solvent effects in the regioselectivity of 1O2 or triazolinedione (RTAD) ene reaction with tri- and tetra-substituted alkenes; (b) the stereochemistry of allylic oxidation; (c) the mechanisms of 1O2 or RTAD ene reaction, [2+2] and [4+4] cycloadditions with cyclopropyl substituted substrates; (d) the incorporation and photooxidation of alkenes in Nafion-Na+ membranes and (e) the photooxidation of N-hydroxyalkyl substituted pyrroles. In the First Chapter, the electronic effect in the regioselectivity of 1O2 ene reaction with stereoselective deuterium labeled isobutenylarenes was investigated. These studies revealed that the relative product distribution depends on the electronic nature of para-substituents. For comparison purpose, the same reaction was also carried out with MTAD. Moreover, the “push-pull” electronic effect for ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20744
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20744
ND
20744
Εναλλακτικός τίτλος
Photochemical reactions of excited oxygen with alkenes, dienes and pyrroles. Heterogeneous photooxidations of organic molecules in Nafion-Na+ membranes
Συγγραφέας
Αλμπέρτη, Μαρία-Ιωάννα (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Ορφανόπουλος Μιχαήλ
Γανωτάκης Δημήτριος
Κατερινόπουλος Χαράλαμπος
Σμόνου Ιουλία
Στρατάκης Εμμανουήλ
Βαμβακάκη Μαρία
Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Λέξεις-κλειδιά
Αντίδραση ενίου; Οξυγόνο απλής κατάστασης; Κυκλοπρόπυλο καρβίνυλο ρίζα; Μεμβράνη Nafion; Φωτοοξειδώσεις πυρρόλιων; Τριαζολινοδιόνη; [4+2] κυκλοπροσθήκη; [2+2] κυκλοπροσθήκη; Αλκένιο; Διένιο; Ενολαιθέρας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
241 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)