Η αξιολόγηση της φωνολογικής επίγνωσης στη σχολική ηλικία και η διερεύνηση της σχέσης με τις δυσκολίες χειρισμού του γραπτού λόγου

Περίληψη

Σκοποί της μελέτης αυτής ήταν α) η αναζήτηση της επίδρασης τόσο της τάξης φοίτησης όσο και της εκδήλωσης αναγνωστικών δυσκολιών (Α.Δ.) στο επίπεδο της φωνολογικής επίγνωσης και των επιμέρους δεξιοτήτων της καθώς επίσης στο επίπεδο χειρισμού των κριτηρίων αναγνωστικής αποκωδικοποίησης και ορθογραφίας και, β) η αναζήτηση της σχέσης της φωνολογικής επίγνωσης και των επιμέρους δεξιοτήτων της με την αναγνωστική αποκωδικοποίηση και την ορθογραφία. Διακόσιοι ογδόντα (Ν=280) μαθητές και μαθήτριες που φοιτούσαν σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου εκ των οποίων οι μισοί (Ν=140) είχαν εκδηλώσει Α.Δ. συμμετείχαν στην έρευνα δίνοντας τη δυνατότητα για συγκρίσεις πάνω στο χειρισμό των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτά ήταν τα εξής: α) Φωνολογκής Επίγνωσης που περιλάμβανε δέκα δραστηριότητες (διάκριση αρχικής και τελικής συλλαβής, διάκριση αρχικού και τελικού φωνήματος, σύνθεση φωνημάτων, ανάλυση σε φωνήματα, αφαίρεση αρχικού, τελικού και μέσου φωνήματος και, αντιστροφή φωνημάτων) β) Αναγν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aims of this study were a) on the one hand the search of the influence of the order of study and, on the other hand of the reading disabilities (RD) at the level of phonological awareness and of its apportion ate skills, as well as at the level of manipulation of the criteria of the reading decoding and spelling and b) the search of the relation between the phonological awareness and its apportion ate skills to the reading decoding and spelling. Two hundred and eighty students – boys and girls – who were studying in all classes of primary school half of whom had manifested RD, took part in the study giving the possibility to make comparisons on the use of the protocols which were used. These were the following: a) the Phonological Awareness which involved ten activities (discrimination between the first and last syllable, discrimination between the first and last phoneme, phoneme synthesis, phoneme analysis, deletion of the initial, last and middle phoneme and phoneme reversal), b) ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/15379
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/15379
ND
15379
Εναλλακτικός τίτλος
The assessment of phonological awareness throughout the school years and the investigation of the relationship with the difficulties at the written speech
Συγγραφέας
Κωτούλας, Βασίλειος
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Φωνολογική επίγνωση; Αναγνωστικές δυσκολίες; Γραπτός λόγος; Δυσλεξία; Μαθησιακές δυσκολίες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
236 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)