Οι γνώσεις και οι αντιλήψεις που αποκτούν οι μαθητές για την έννοια ενέργεια κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων χημείας, φυσικής και βιολογίας

Περίληψη

Η έννοια «ενέργεια» κατέχει εξέχουσα θέση στη διδακτική των φυσικών επιστημών, επειδή αφενός ενοποιεί τους επιμέρους κλάδους των φυσικών επιστημών –χημεία, φυσική, βιολογία– κι αφετέρου παίζει καθοριστικό ρόλο σε πλήθος κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. Ο σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι μαθητές αντιλαμβάνονται την έννοια «ενέργεια» σε διάφορα χημικά, φυσικά και βιολογικά φαινόμενα. Το Σεπτέμβριο 2009 διεξήχθη ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου –ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πεντάβαθμης κλίμακας– σε 162 μαθητές Α΄ τάξης και 147 μαθητές της Γ΄ τάξης τριών λυκείων της Αττικής. Με τη διασταυρούμενη ανάλυση των ερωτήσεων διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν την έννοια με συγκεκριμένους και ποικίλους τρόπους. Προκειμένου να ερευνηθούν οι τρόποι αυτοί σε βάθος, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ποιοτική έρευνα. Μάλιστα, η χρήση μικτών μεθόδων στην εκπαιδευτική έρευνα αυξάνει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Έτσι το Νοέμβριο και Δεκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Energy is one of the most discussed and most researched concepts in Science Education. This is mainly for two reasons. First, energy is one of most fundamental science concepts, which unifies Chemistry, Physics and Biology. Second, energy holds an important role in global and topical social and environmental issues. The purpose of this thesis is to explore the ways in which Greek students, perceive the energy concept in various chemical, physical and biological phenomena. In September 2009 a quantitative research was conducted, using a close–ended questionnaire –multiple choice items attached to a five–point scale– and a target group of 162 students at 10th grade (15 aged) and 147 students at 12th grade (17 aged) from three different urban schools in Attica region. By cross–analysis it was found that the students face the energy concept with specific and various ways. In order to explore these ways in depth, it was decided to move further from the quantitative method to a qualitative m ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29256
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29256
ND
29256
Εναλλακτικός τίτλος
The knowledge and conceptions about the energy concept acquired by greek students during chemistry, physics na biologoy courses
Συγγραφέας
Μπουλουξή, Αριστέα (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κοΐνης Σπυρίδων
Γαλανοπούλου Ντία
Καλκάνης Γεώργιος
Σκούλλος Μιχαήλ
Τζουγκράκη Χρύσα
Τσαπαρλής Γεώργιος
Σταθοπούλου Χαρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ενέργεια; Ποσοτική έρευνα; Ποιοτική έρευνα; Εννοιολογική αλλαγή; Διδακτική φυσικών επιστημών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
258 σ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)