ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΕΠΙΠΤ...

Περίληψη

ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΡΕΥΝΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ BLOOM ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΤΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΜΕ ΧΥΜΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟ- ΜΕΝΟ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ KRATHWOHL ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΤΙΜΗ- ΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗ- ΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ. ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ (3 ΕΤΗ) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ TEACHING WITH ANALOGIES (TWA). ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΝΑΙ: Α: Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

THIS TREATISE HAS TO DO WITH FIRSTLY HOW MUCH THE USE OF ANALOGIES DURING TEACHING CHEMISTRY HELPS FOR THE ACCOMPLISHMENT OF TEACHING AIMS ACCORDING TO BLOOM AND THE STUDENTS' ACHIEVEMENTS IN RELATION TO THEIR MENTAL ABILITY. SECONTLY IT DEALS WITH THE EFFECTS ON THE ACCOMPLISHMENT OF SENTIMENTAL AIMS ACCORDING TO KRATHWALL AND THE STUDENTS' REACTION TOWARDS THE USE OF ANALOGIES, GAMES HAVING TO DO WITH CHEMISTRY AND THE HISTORICAL INFORMATION GIVEN DURING THETEACHING PROCESS IN RELATION TO THEIR PERSONAL CHARACTERISTICS BECAUSE OF THE USE OF CHEMICAL GAMES. IN THE RESEARCH ON ANALOGIES WHICH TOOK PLACE IN SCHOOL FOR A LONG PERIOD OF TIME (THREE YEARS) THE EXPERIMENTAL COMPARATIVE METHOD ACCORDING TO THE TWA MODEL HAS BEEN USED. IN THE RESEARCH ON GAMES ANDISTORICAL INFORMATION THE INQURING DESCRIPTATIVE METHOD HAS BEEN USED. THE RESULTS OF THE RESEARCH ARE: A. THE USE OF ANALOGIES CONTRIBUTES EFFECTIVELY TO THE ACCOMPLISHMENTS OF THE AIMS ONES ABOUT KNOWL ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/10979
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/10979
ND
10979
Εναλλακτικός τίτλος
USING CHEMICAL GAMES, HISTORICAL INFORMATION AND ANALOGIES WITH A STRONG SOCIALCONTENT IN CHEMISTRY TEACHING:EFFECTS ON LEARNING AND ON THE ATTITUDE OF STUDENTS.
Συγγραφέας
Σαραντόπουλος, Παναγιώτης
Ημερομηνία
1997
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
ΒΑΡΒΟΓΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΟΥΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ; ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ; ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (PIAGET); ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ; ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; Παιχνίδια; ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ; ΧΥΜΕΙΑ
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)