Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη μέση εκπαίδευση με βάση αρχές της διδακτικής και υπάρχοντα σχετικά διδακτικά εγχειρίδια

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία συγκρίναμε δύο διδακτικά εγχειρίδια φυσικής και χημείαςτα οποία δε διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία, με τα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδιατου γυμνασίου. Τα μη σχολικά εγχειρίδια ήταν: α. το Αμερικάνικο βιβλίο «Physics byInquiry» («Φυσική με διερώτηση») (1996) των L.C.McDermott and the PhysicsEducation Group at the University of Washington, β. το Ελληνικό βιβλίο «Εισαγωγήστις Φυσικές Επιστήμες» (Φυσική-Χημεία) των Τσαπαρλή-Καμπουράκη (2003). Ησύγκριση έγινε σε έξι ενότητες φυσικής και δύο χημείας που ήταν κοινές για τασυγκρινόμενα εγχειρίδια.Σκοπός της έρευνάς μας ήταν να εξετάσουμε σε ποιο βαθμό τα βιβλία πουγράφονται από ειδικούς της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών με βάση τιςθεωρίες της μάθησης και της διδακτικής βοηθούν τους μαθητές στην κατανόησητων εννοιών της φυσικής και της χημείας.Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις με διαφορετική μεθοδολογία. Στηνπρώτη φάση με 34 καθηγητές των φυσικών επιστημών που δίδασκαν φυσική ήχημεία σε γυμνάσια και στη δεύτερη με ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this text we have compared two textbooks from the areas of physics andchemistry, which are not being taught in Greek schools against the correspondingtextbooks used in Greek science education. The textbooks that belong to the firstcategory are:a) An American book named “Physics by Inquiry” of L.C.McDermott and the PhysicsEducation Group, University of Washington (1996).b) A textbook written in Greek named “Introduction to Science” (Physics –Chemistry) of Tsaparlis – Kampourakis (2003).The comparison has been performed in six sections from the field of physics andtwo sections from the field of chemistry. The sections were commons for the non –school as well as the school textbooks.The aim of our research was to investigate if the textbooks written by experts in thefield of Science Education can be beneficial in the understanding of the mainaspects of physics and chemistry.The research was divided in two seperated phases: in phase 1 we have conductedexperiments with 34 teachers of Sci ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/33207
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/33207
ND
33207
Εναλλακτικός τίτλος
Modern approaches in the teaching of sciences in the medium education with base beginnings of didactics and existing relatively instructive textbooks
Συγγραφέας
Τσούλος, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Γρηγόριος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Τσαπαρλής Γεώργιος
Δημητρόπουλος Ιωάννης
Κώτσης Κωνσταντίνος
Πλακατούρας Ιωάννης
Λουκάς Σωτήριος
Κοσμάς Θεοχάρης
Βλάχος Κωνσταντίνος
Πλακίτση Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διδακτικά βιβλία; Σχολικά εγχειρίδια; Αξιολόγηση διδακτικών εγχειριδίων; Θεωρίες μάθησης; Διδακτική φυσικών επιστημών; Κατανοησιμότητα; Σύγκριση βιβλίων; Κριτήρια αξιολόγησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
320 σ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)