Η αυτοματοποίηση της αναγνώρισης λέξεων και συλλαβών ως τεχνική αντιμετώπισης προβλημάτων στη μάθηση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης

Περίληψη

Η μάθηση της ανάγνωσης αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ατόμου, βελτιώνεται προοδευτικά και ουσιαστικά δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Κατά την επίσημη και συστηματική διδασκαλία της στα σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι μαθητές συναντούν συχνά δυσκολίες τόσο στη φάση της αποκωδικοποίησης λέξεων όσο και στη φάση της κατανόησης προτάσεων και κειμένων.Στη μελέτη αυτή διερευνώνται οι δυσκολίες που έχουν σχέση με την αποκωδικοποίηση και δυσχεραίνουν την κατανόηση. Με στόχο τη διευκόλυνση των μαθητών που έχουν προβλήματα στην αποκωδικοποίηση και κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην αυτοματοποίηση της αναγνώρισης λέξεων και στην κωδικοποίηση - αποκωδικοποίηση συλλαβών, προτείνεται μια τεχνική για την άσκηση των μαθητών, που συναντούν παρόμοιες δυσκολίες, αλλά και αρχαρίων μαθητών για την πρόληψη ανάλογων προβλημάτων. Αρχικά αμφισβητείται η τεχνική της φωνηματικής (γράμμα – γράμμα) αποκωδικοποίησης των λέξεων και προτείνεται η υιοθέτηση της συλλαβικής ανάλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The learning of reading starts in the early years of life, it progressively develops but is never completed nor comes to an end. During the period of compulsory education and in the course of the official and systematic teaching, pupils often face difficulties regarding words decoding and understanding of utterances and texts.The present study investigates difficulties which refer to decoding and render understanding difficult. With the aim to facilitate pupils in decoding and with the possibilities the new technologies have to offer regarding automatization of words recognition and coding-decoding of syllables, a technique is introduced for those who have already met difficulties, as well as for beginners. Firstly, it is questioned the phonematic decoding of words (letter-by-letter) and syllabic analysis is introduced on the basis of theoretical and research data from the English, French and Greek spelling system. It is also introduced and evaluated a technique for words and syllable ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28349
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28349
ND
28349
Εναλλακτικός τίτλος
The automatization of words and syllables recognition as a technique to manage difficulties in learning the reading decoding
Συγγραφέας
Παλιεράκης, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Εξεταστική επιτροπή
Καΐλα Μαρία
Βάμβουκας Μιχαήλ
Χουρδάκης Αντώνιος
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Κανελλάκη Σοφία
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Σπαντιδάκης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αναγνωστική αποκωδικοποίηση; Αυτοματοποίηση λέξεων; Αυτοματοποίηση συλλαβών; Αναγνωστική ταχύτητα; Ψηφιακό υλικό αυτοματοποίησης; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
319 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)