Αναγνωστική ικανότητα και προβλήματα προσοχής μαθητών σχολικής ηλικίας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση και περιγραφή της σχέσης μεταξύ της αναγνωστικής ικανότητας και των προβλημάτων προσοχής σε ένα φυσιολογικό δείγμα 1293 μαθητών Γ' και Δ' τάξης του δημοτικού σχολείου. Ειδικότερα, διερευνήθηκε εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις και διαφορές μέσων όρων αναγνωστικής ικανότητας και προβλημάτων προσοχής, απροσεξίας, υπερκινητικότητας - παρορμητικότητας των μαθητών. Επίσης, διερευνήθηκε και η προβλεπτική δυνατότητα μιας σειράς παραγόντων σε ότι αφορά στην ανωτέρω σχέση. Για τη διεξαγωγή της έρευνας και τη διερεύνηση των ερωτημάτων που τέθηκαν χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ερωτηματολόγια: α) το Τεστ Ανίχνευσης Αναγνωστικής Ικανότητας της Ε. Τάφα,, β) το Ερωτηματολόγιο Προβλημάτων Συμπεριφοράς για Δασκάλους (TRF) του T.M. Achenbach, γ) ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε κλίμακα μέτρησης του μορφωτικού επιπέδου των γονιών των μαθητών, και δ) η κλίμακα Προοδευτικών Τύπων του Raven. Από τη γενική θεώρηση τ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of present research is the theoretical and empiric investigation and description of relation between the reading ability and attention problems in a normal sample of 1293 students 3rd and 4th grade of municipal school. More specifically, it was investigated if exist statistically important correlation and differences of means of reading ability and attention problems, (inattention, hyperactivity - impulsivity) of students. Also, was investigated the expectative possibility of line of factors regarding in the above relation (path analysis). For the conduct of research and the investigation of questions that was placed were used four questionnaires: a) Test of Detection of Reading Ability by E., Tafa, b) the Questionnaire Teacher's Report Form (TRF) by T. M., Achenbach, c) an extemporary questionnaire that included scale of measurement of educative level of parents of students, and d) the scale of Progressive Types of Raven. From the general regard of results of research, we observe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21426
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21426
ND
21426
Εναλλακτικός τίτλος
Reading ability and attention problems school age students
Συγγραφέας
Κουμπιάς, Εμμανουήλ (Πατρώνυμο: Λεωνίδας)
Ημερομηνία
2002
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Κολιάδης Εμμανουήλ
Δράκος Γεώργιος
Παπαδάτος Ιωάννης
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα
Σαλβαράς Ιωάννης
Παπάς Αθανάσιος
Τσιπλητάρης Αθανάσιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αναγνωστική ικανότητα; Αναγνωστικές δυσκολίες; Προβλήματα προσοχής; Απροσεξία; Υπερκινητικότητα; Παρορμητικότητα; Προβλήματα συμπεριφοράς; Προβλήματα προσαρμοστικότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
613 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)