Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σχολικού εγχειριδίου των Φυσικών Επιστημών, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής του

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή κατέγραψε και ανέλυσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σχολικού εγχειριδίου των Φυσικών Επιστημών, ειδικά για το κείμενο, την δομή και την εικονογράφηση, καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία που θα ακολουθούσαν για την επιλογή του. Η έρευνα είναι ποσοτική με ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν σε 78 δημόσια δημοτικά σχολεία του νομού Αττικής, και απαντήθηκαν από 572 εκπαιδευτικούς και εμπλουτίζεται με ποιοτικά δεδομένα από 55 ημιδομημένες συνεντεύξεις και μια εστιασμένη συνέντευξη εκπαιδευτικών (focus group). Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι: 1) Οι εκπαιδευτικοί προτιμούν το κείμενο των Φυσικών Επιστημών να είναι όσο το δυνατό πιο απλό και κατανοητό. 2) Προτιμούν περιγραφικό αντί για εκθετικό κείμενο. 3) Δυσκολεύονται στην αναγνώριση του κειμένου των Φυσικών Επιστημών ως ξεχωριστού κειμενικού είδους. 4) Προτιμούν μια παιδιάστικη γλώσσα στα κείμενα των Φυσικών επιστημών. 5) Κατέχουν μια ασαφή ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Current dissertation described and analyzed Greek primary teachers' aspects for and characteristics of science textbook, especially science text science textbook structure and illustrations as well as the procedure and the criteria for selecting it. The survey is quantitative Questionnaires were distributed in to 78 primary public schools in the prefecture of Attica (Athens) and 572 teachers responded to the survey. The survey was enriched with qualitative data from 55 in-depth semi-structured interviews and a focus group. The major findings concluded from the questionnaires the in-depth semi-structured interviews and the focus group are: 1) Teachers prefer science text to be as simple and comprehensible as possibly. 2) They have difficulties in recognizing science text as a unique genre. 3) They prefer narrative text to expository text. 4) Led to childism. 5) They held science textbook structure ambiguous. 6) Both genders prefer a variety (realistic and abstract-symbolic) of illustrat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28283
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28283
ND
28283
Εναλλακτικός τίτλος
Greek primary teachers' aspects for and characteristics of science textbook: teachers' aspects of criteria and procedure selecting it
Συγγραφέας
Έξαρχος, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Οδυσσεύς)
Ημερομηνία
2009
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
Εξεταστική επιτροπή
Χατζηγεωργίου Ιωάννης
Πολεμικός Νικήτας
Κοντάκος Αναστάσιος
Δημητρακοπούλου Αγγελική
Φλουρής Γεώργιος
Ανδρεαδάκης Νικόλαος
Ψυχάρης Σαράντος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Σχολικό εγχειρίδιο φυσικών επιστημών; Χαρακτηριστικά γνωρίσματα; Κριτήρια επιλογής; Διαδικασία επιλογής; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Κείμενο - Δομή - Εικονογράφηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
249 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)