Αξιολόγηση των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των σχολικών εγχειριδίων νεοελληνικής γλώσσας του δημοτικού σχολείου

Περίληψη

Τα διδακτικά βιβλία θεωρητικά πρέπει να συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα, γιατί μόνο τότε οι γενικοί αφηρημένοι σκοποί των προγραμμάτων παίρνουν τη μορφή διδάξιμων στόχων. Ωστόσο, το εγχείρημα μιας τέτοιου είδους μεταγραφής του αναλυτικού προγράμματος σε σχολικό βιβλίο είναι όντως εξαιρετικά περίπλοκο με αποτέλεσμα πολύ συχνά να διαπιστώνεται ασυμμετρία στόχων και περιεχομένων μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να διαπιστώσει το βαθμό συμφωνίας των σχολικών εγχειριδίων των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ του δημοτικού σχολείου για το γλωσσικό μάθημα με το αντίστοιχο ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ, ώστε να αξιολόγήσει την ποιότητα και καταλληλότητά τους ως μέσων διδασκαλίας. Η έρευνα εστιάζει στην ανάλυση, ταξινόμηση και αξιολόγηση δύο βασικών δομικών χαρακτηριστικών των διδακτικών βιβλίων? των κείμενων και των ασκήσεων μέσα από ένα πλήθος κριτηρίων. Το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε τόσο στις γλωσσικές δεξιότητες που καλλιεργούν τα εγχειρίδια όσο και στι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Textbooks are written accordingly to the highly abstract and vague educational ideals and scopes of the official curriculum so as to “translate” them to learning material and goals easily accessible and comprehensible to both teachers and students. However, more often than not, textbooks writers fail to accomplish such a challenging task which, sometimes, results in wild accusations and heated debates about the “quality, usefulness or appropriateness” of the content of schoolbooks. The aim of this Ph.D. thesis is to evaluate how and to which extend the textbooks (Student’s and Activity Books) for the teaching of Greek language in the Greek primary school (grades 3 to 6) incorporate the official state curriculum guidelines. The research scheme focuses to two fundamental components of every textbook: texts quota and language activities. These components are, separately, analyzed, classified and finally assessed through a wide list of criteria and factors. The primary concern was to docum ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/20735
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/20735
ND
20735
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of the structural and functional features of the neohellenic language arts textbooks for the primary school
Συγγραφέας
Ξανθόπουλος, Αναστάσιος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Νηπιαγωγών
Εξεταστική επιτροπή
Ντίνας Κωνσταντίνος
Κυρίδης Αργύρης
Χατζησαββίδης Σωφρόνης
Σουλιώτης Δημήτριος
Γρόλλιος Γεώργιος
Αϊδίνης Αθανάσιος
Καμαρούδης Σταύρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση; Αναλυτικό πρόγραμμα; Γλωσσικές ασκήσεις; Κείμενα; Σχολικά βιβλία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
452 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)