Η διδακτική σημασία του πειράματος στα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια φυσικής και χημείας του δημοτικού σχολείου (1838 - 2008)

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής αυτής είναι η διερεύνηση του ρόλου του πειράματος, ως διδακτικής μεθοδολογίας ή διδακτικής πρακτικής, διαχρονικά. Η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως: 1. Αναζήτηση και μελέτη σπάνιων γραπτών τεκμηρίων (επίσημων εγγράφων και εγχειριδίων) σχετικών με την εκπαίδευση 2. Συγκριτική μελέτη και ανάλυση κειμένων με ιστορική προοπτική, με χρήση και της μεθόδου της περιοδολόγησης. Λόγω του μεγάλου εύρους της περιόδου που εξετάσαμε (170 έτη) η ανασκόπηση και μελέτη του ερευνητικού υλικού δεν ήταν δυνατό να γίνει εις βάθος και με λεπτομέρειες. 3. Δημιουργία μοντέλου ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων με βάση το πείραμα. 4. Συγκριτική ανάλυση σχολικών εγχειριδίων ως προς το πείραμα με βάση το μοντέλο που δημιουργήσαμε (Experiment Analysis of School Textbooks). Με τη χρήση του μοντέλου αυτού παρακολουθήσαμε την εξέλιξη του πειράματος στη διδακτική διαδικασία της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια της Φυσικής και Χημεί ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this doctoral thesis is the research of the role of the experiment as didactical methodology or didactical practice, throughout the years. The research methodology which has been followed could be characterized as: 1. The search and the study of rare written items (official documents and school textbooks) related with the education. 2. Comparative study and analysis of texts with historical perspective, using also the method of periodization. Because of the great extent of the period, which we examined (170 years) the review and the study of the research material was not possible to be at the depth and with details. 3. Creation of a model analysis of school textbooks based on the experiment. 4. Comparative analysis of school textbooks based on the model, which we have created (Experiment Analysis of School Textbooks). Using this model we followed the evolution of experiment in didactical process of greek primary education through the school textbooks of Physics and Chemistry ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34621
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34621
ND
34621
Εναλλακτικός τίτλος
The didactic importance of the experiment in primary school curricula and textbooks of Physics and Chemistry (1838-2008)
Συγγραφέας
Ξανθίδου, Πηνελόπη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Μαρκόπουλος Ιωάνννης
Κουμαράς Παναγιώτης
Σέρογλου Φανή
Αυγολούπης Σταύρος
Γρόλλιος Γεώργιος
Λαμπρινός Νικόλαος
Τζήκας Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Πειράματα; Αναλυτικά προγράμματα; Σχολικά εγχειρίδια; Φυσικές επιστήμες; Δημοτικά σχολεία; Φιλοσοφία της επιστήμης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
300 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)