Οι προϋποθέσεις διάρρηξης της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης (με έμφαση στην αξίωση του δανειστή)

Περίληψη

Σκοπός της διατριβής είναι η εξέταση των προϋποθέσεων διάρρηξης καταδολιευτικών απαλλοτριώσεων (ΑΚ 939 - 946) και ιδίως της αξίωσης του δανειστή ως προϋπόθεσης διάρρηξης. Η μέθοδος για την ερμηνευτική προσέγγιση του θέματος βασίζεται στη θεώρηση της έννομης τάξης ως ενός αξιολογικού – τελολογικού συστήματος και στη διερεύνηση των δικαιικών αρχών που θεμελιώνουν την κατά το συγκεκριμένο τρόπο νομοθετική διαμόρφωση του θεσμού διάρρηξης καταδολιευτικών απαλλοτριώσεων. Εξετάζεται το ιστορικό υπόβαθρο του εν λόγω θεσμού, η συστηματική συσχέτισή του με άλλους συναφείς θεσμούς και κυρίως το τελολογικό του θεμέλιο. Επίσης, παρουσιάζεται η έννομη σχέση της διάρρηξης, το περιεχόμενο και τα υποκείμενά της. Ακολούθως αναλύονται όλα τα ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις διάρρηξης, δηλαδή την απαλλοτρίωση, την ανεπάρκεια της υπόλοιπης περιουσίας του οφειλέτη, το δόλο του οφειλέτη, τη γνώση του τρίτου ή τη χαριστική αιτία της απαλλοτρίωσης και ιδίως αναλύεται το ζήτημα της αξίωσης του δανειστή ως ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis is to study the prerequisites to the annulment of the appropriations that defraud creditors (Greek Civil Code art. 939 – 946) and mainly to study the creditors’ claim as prerequisite for this annulment. The method of the interpretative examination of this matter is being based on the concept that the legal order is a teleological – evaluative system and on the examination of the principles of law, on which the specific forming of the institution of the annulment of appropriations that defraud creditors is being grounded. The thesis studies the historical background of the aforementioned institution, the systematic corelations to other similar institutions and mainly the teleological grounds of this institution. Furthermore, the thesis presents the legal relation that is being formed due to a defrauding appropriation, its content and its subjects. Followingly, the thesis analyses all matters referring to the prerequisites to the aforementioned annulment, i. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28073
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28073
ND
28073
Εναλλακτικός τίτλος
Die voraussetzungen der glaubigeranfechtung (unter besonderer berucksichtigung des glaubigeranspruchs)
Συγγραφέας
Ρίζος, Ευριπίδης του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Κλαβανίδου Δέσποινα
Παπαστερίου Δημήτριος
Κορνηλάκης Παναγιώτης
Δέλλιος Γεώργιος
Πίψου Λήδα-Μαρία
Αυγουστιανάκης Μιχαήλ
Χριστακάκου-Φωτιάδου Καλλιόπη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Καταδολίευση δανειστών; Διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης; Αξίωση; Παυλιανή αγωγή; Ενοχικό δίκαιο; Μη χρηματικές αξιώσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 553 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)